ข้ามไปเนื้อหา

ช่องอก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ช่องอก
(Thoracic cavity)
ช่องตัว
กระดูกในอกมองจากด้านขวา
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินcavitas thoracis
MeSHD035423
TA98A01.1.00.049
A02.3.04.002
A07.0.00.000
TA21097, 126
FMA7565
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

ช่องอก (thoracic cavity หรือ chest cavity) เป็นช่องว่างในร่างกายมนุษย์ (และสัตว์ชนิดอื่นๆ) ที่ถูกหุ้มด้วยผนังช่องอก (thoracic wall) (กระดูกทรวงอก รวมทั้งผิวหนัง กล้ามเนื้อ และพังผืด)

องค์ประกอบ

[แก้]

โครงสร้างที่อยู่ภายในช่องอก ได้แก่

ช่องอกประกอบด้วยช่องว่างที่สำคัญ 3 ช่องที่ดาดด้วยมีโซทีเลียม (mesothelium) ได้แก่ โพรงเยื่อหุ้มปอด (pleural cavities) 1 คู่และถุงหุ้มหัวใจ (pericardial cavity) ส่วนประจันอก (mediastinum) เป็นโครงสร้างที่มีอวัยวะที่อยู่ตรงกลางของอกระหว่างปอด

ขอบเขต

[แก้]

ช่องอกแยกออกจากช่องท้อง (abdominal cavity) โดยกะบังลม (diaphragm) ทางเข้าช่องอก (thoracic inlet) เป็นขอบเขตบนสุดของช่องอกซึ่งเกิดจากการเรียงตัวของแมนูเบรียมของกระดูกอก (manubrium) ในด้านหน้า กระดูกซี่โครงคู่ที่ 1 ในด้านข้าง และกระดูกสันหลังในด้านหลัง

ความสำคัญทางคลินิก

[แก้]

หากช่องอกรั่วเปิดออกสู่ภายนอกได้ เช่นได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนหรือถูกแทงด้วยมีด จะเกิดภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ (pneumothorax) หรือมีอากาศเข้าไปอยู่ภายในช่องอก ซึ่งหากมีปริมาตรอากาศมากจะทำให้ปอดทั้งสองข้างแฟบ ซึ่งเป็นภาวะที่แพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

ภาพอื่นๆ

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]