หลอดเลือดแดงพัลโมนารี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

หลอดเลือดแดงพัลโมนารี เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดออกทางหัวใจ โดยผ่านหัวใจห้องล่างขวา ไปยังลิ้นเซมิลูนาร์