ชีนบยู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ขบวนแห่พิธีชีนบยูที่มัณฑะเลย์
การแต่งกายของผู้เข้าพิธีชีนบยู

ชีนบยู (พม่า: ရှင်ပြု, เอ็มแอลซีทีเอส: hrang pru., ออกเสียง: [ʃɪ̀ɴbjṵ] ฉี่งบฺยู้, สามารถออกเสียงว่า ชีนปยู) เป็นพิธีกรรมของชาวพม่า โดยเฉพาะเด็กชายในช่วงที่ก่อนจะบวชเป็นสามเณร ในศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท พิธีชีนบยู หมายถึงการเฉลิมฉลองเครื่องหมายของสามเณร เมื่อเสร็จพิธีแห่ชีนบยูเด็กชายผู้เข้าร่วมพิธีกรรมจะเข้าบวชเป็นสามเณร เป็นการบวชของเด็กชายอายุต่ำกว่า 20 ปี

พิธีชีนบยูถือเป็นหน้าที่สำคัญของบิดา มารดาที่ต้องทำให้บุตรชายของตน โดยการปล่อยให้บุตรของตนออกตามรอยคล้ายตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบวช และให้ประพฤติตนอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับพิธีกรรมชาวพม่าส่วนใหญ่นิยมจัดระยะสั้น หรือบางส่วนนิยมจัดตอนบวชเป็นพระสงฆ์ต่อเมื่ออายุครบ 20 ปี[1]

ประวัติ[แก้]

พระราหุลกุมารทูลขอราชสมบัติจากพระโคตมพุทธเจ้าในศิลปะพม่า

สำหรับพิธีกรรมชีนบยู ในประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าเกิดในสมัยพุทธกาล โดยราหุลพระโอรสในเจ้าชายสิทธัตถะ วันหนึ่งพระนางยโสธรา มารดาของพระองค์มีรับสั่งให้พระองค์ไปทูลขอพระราชสมบัติจากเจ้าชายสิทธัตถะ บิดาของพระองค์ (ซึ่งขณะนั่นได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว) เพื่อที่จะได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อ เมื่อราหุลพบพระพุทธองค์ ราหุลกลับเลื่อมใสพระพุทธศาสนาและทูลขอบรรพชาอุปสมบท พระพุทธองค์จึงทรงบรรพชาพระราหุลเป็นสามเณรและให้เสด็จติดตามพระองค์ไปด้วย พระกุมารราหุลจึงเป็นสามเณรรูปแรกในพุทธศาสนา[1] [2][3]

ในปัจจุบัน ชาวพม่านิยมให้ลูกชายเข้าพิธีชีนบยูในการบวชสามเณรและเด็กหญิงใช้ในการเข้าพิธีเจาะหู ในอดีตเด็กชายก็นิยมเข้าพิธีเจาะหู แต่ช่วงหลังเหลือแต่เด็กหญิง

ลักษณะพิธี[แก้]

ลักษณะพิธีชีนบยูมีความคล้ายคลึงกับประเพณีปอยส่างลองในภาคเหนือของประเทศไทย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "Shinpyu - a fulfilment of parenthood". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2006-06-23. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
  2. Lin Htain (1983). "Rahula, the first samanera in history". Department of Religious Affairs, Rangoon. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2008-11-20. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
  3. Nibbana.com

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]