คุยเรื่องวิกิพีเดีย:สอนการใช้งาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาวิกิพีเดีย สอนการใช้งาน

ครูบิ๊ก ธานัท[แก้]

ครูบิ๊ก ธานัท หรือ นาย ธานัท ธัญญหาญ (Big) เกิด 13 ม.ค. 2519


1. ประวัติการศึกษา

-ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ( กศ.บ. ) สาขาดุริยางคศาสตร์(ดนตรี สากล เอกเปียโน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

-ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ดนตรี) ศศ.ม. สาขาวิชาดนตรี แขนงวิชาดนตรีวิทยา (Musicology) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

-จบการศึกษา Certificate of Excellence , ConservatoryMusic of Toronto Canada ด้าน Vocal Technique

2. ตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงาน

-Producer/ นักแต่งเพลง/ ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน/ ร้องคอรัส/ Editing Engineer/ Recording Engineer/ Mix Down Engineer บริษัท Grammy RPG เมื่อ 10 มีนาคม 2547

-Producer นักแต่งเพลง/ ผู้เรียบเรียงเสียงประสานและนักร้องนำวง Big & Super Band สังกัดบริษัท Craftsman Recorde ตั้งแต่เดือน กันยายน 2547 ปัจจุบัน เป็นผู้บริหารโรงเรียน Mozarz Academy

3. ประวัติด้านดนตรี

- อายุ 7 ปี เรียนอีเลคโทน จากคุณครู วิสูตรอินทรพิจิตร - อายุ 10 ปี เรียนเปียโน จากคุณครู ปิยนุช พรหมโมปกรณ์ และคุณครู ณัฐ ยนตรรักษ์

- อายุ 12 ปี เรียนทฤษฎีดนตรี เรียบเรียงเสียงประสาน และการประพันธ์เพลง จาก ผศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

- เรียนด้านการร้องเพลง จากคุณครู มณีนุช เสมรสุต และอาจารย์ ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล

- เรียนด้านการร้องเพลงประสานเสียง จากผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี หงส์จารุ

4. ประวัติด้านการแข่งด้านดนตรี

- อายุ 13 ปี ชนะเลิศ การแข่งขันอีเลคโทน รุ่นเล็ก งาน ‘Siam Kolkarn Music Festival’ 90’

- อายุ 14 ปี ชนะเลิศ การแข่งขันอีเลคโทนรุ่นกลาง งาน ‘Yamaha Electone Festival’ 91’ และได้การคัดเลือก ให้ เป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อแสดงอีเลคโทน งาน ‘Southeast Asian

Electone Festival’ 91’ ร่วมกับสมาชิกชา ติอื่นๆ อีก 7 ประเทศ ณ. กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

- อายุ 16 ปี ชนะเลิศ การแข่งขันเปียโนรุ่นทั่วไป งาน‘Yamaha Piano Festival’ 93’

5. ด้านร้องเพลง

ปี 2537 -ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงงาน ‘Chivas Rega lSinging Contest’ 94’

ปี 2538 -ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงงาน ‘PEPSI-ROBINSON Singing Contest’ 95’ และได้รับทุนการศึกษา ศิลปะการใช้เสีบงที่สถาบัน Coservatory Music College Of Toronto

ณ. เมือง Toronto ประเทศ Canada

ปี 2539 -รองชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีงาน ‘COKE Awarde’ 95’ ตำแหน่งนักร้องนำ

6. ผลงานด้านการร้องเพลง และงานเบื้องหลัง

ปี 2536-2537 -นักร้องประสานเสียงวง Bangkok Cappella/ นักร้องประสานเสียง ละครเวทีเงาะป่า ณ. โรงละคร ‘ภัทราวดีเทียเตอร์

-คอรัส รายการ Kitty Kat ทีวีสีช่อง 9 -คอรัส จากอัลบั้ม ‘6.2.1.2’ ศิลปิน เจ เจตริน และวง UHT- แกรมมี่

-ร้อง Guide และคอรัส บนเวที Concert ‘จากเพื่อนพี่ และน้องแด่ ‘เรวัต พุทธินันทน์’ จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์- แกรมมี่

ปี 2541 -ร้องคอรัสจากอัลบั้ม ‘ For the Road’ ศิลปิน ศักดา พัทธสีมา-แกรมมี่ , อัลบั้ม ‘ ตองหนึ่ง’ ศิลปิน ตอง ภัครมัย โปตยานนท์-แกรมมี่

-ร้อง Guide/ คอรัส และเล่น Keyboard จากอัลบั้ม ‘ ปฏิภาณปาร์ตี้’ ศิลปิน มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์-แกรมมี่

-จากอัลบั้ม ‘แมลงเพลง’ ศิลปินวง ‘ Fly’ –แกรมมี่ -จากอัลบั้ม ‘ Work Shop’ ศิลปินวง บีเคเค-แกรมมี่ -จากอัลบั้ม ‘ Freshy Myria’ ศิลปิน นัท มีเรีย-แกรมมี่ -จากอัลบั้ม ‘ ผู้ชายกับสายน้ำ’ศิลปิน Micky-แกรมมี่ -ร้อง Guide และคอรัส จากอัลบั้ม ‘Rock For Life’ ชุดที่ 1และ ชุดที่ 2-แกรมมี่

-จากอัลบั้ม ‘ Fly 2 k’ ศิลปินวง Fly-แกรมมี่ -ร้องคอรัส วง ‘ Mr. Team’ จากอัลบั้ม ‘Money Money’ ในนามวง Big Brothers ค่าย-แกรมมี่ อาร์พีจี

-อัลบั้ม ‘ Glow In The Dark’ ศิลปินวง ‘ Double U’ โดย จั๊ก และหญิง ค่าย แกรมมี่-อาร์พีจี

-ร้องคอรัสในนามวง Big Brothers จากอัลบั้ม ‘X-Ray’ ศิลปิน ปีเตอร์ คอร์ป ไดแรนดัล ค่าย-แกรมมี่ อาร์พีจี

-ร้องคอรัส ในนามวง Big Brother จากอัลบั้ม ‘ Rock Up’ ศิลปินวง ‘ Y Not 7’ ค่าย–แกรมมี่ อาร์พีจี

-ร้องคอรัส ในนามวง Big Brother จากอัลบั้ม ‘เทพฯ นิยาย’ ศิลปิน ศักดา พัทธสีมา ค่าย-แกรมมี่ อาร์พีจี

-ร้องคอรัส จากอัลบั้ม ‘Mr. Team Adventure’ ศิลปินวง Mr. Team ค่าย-แกรมมี่ อาร์พีจี

-ร้องคอรัส จากอัลบั้ม ‘MOS Special 11’ ศิลปิน มอส ปฎิภาณ ปัฐวีกานต์ ค่าย-แกรมมี่

ปี 2546 -เทปวางแผง 21 มกราคม ร้องคอรัส จากอัลบั้ม ‘ Guitar Stories’ ศิลปิน จั๊ก-ชวิน จิตรสมบูรณ์ ค่าย- แกรมมี่ อาร์พีจี

-ร้องคอรัส จากอัลบัม ‘ให้เพลงมันพาไป’ ศิลปิน ตุ้ย-ธีรภัทร สัจจกุล ค่าย-แกรมมี่ อาร์พีจี

ปี 2561 -เพลง “วน (Looper)” single ของ ครูบิ๊ก ธานัท สังกัด Ugly Duck Records

-ร้องเพลงโชว์ ชื่อเพลง “วน (Looper)” ออกรายการ “บ้านพระรามสี่” ซึ่งเป็นรายการสด ช่อง 3 FAMILY 13

7. ด้านการแต่งเพลงและ Credit

ปี 2538 -แต่งเพลง “ เส้นทางสู่ดวงดาว” เพื่อใช้เป็นเพลงประจำการประกวดร้องเพลง งาน ‘ Panasonic Singing Contest’ 95

ปี 2539 -รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดแต่งเพลงประเภท ‘Jingle’ สถานีชื่อเพลง ‘ ITV TV เสรี’ จากรายการ “ ITV Awards” 96’ ครั้งที่ 1

ปี 2542

-แต่งทำนองเพลง และเรียบเรียงเสียงประสานเพลง ‘ หมื่นปีแสง’ จากอัลบั้ม ‘Magic PEPER’ ศิลปินปีเตอร์ คอร์ป ไตแรนดัล-แกรมมี่

-แต่งทำนองเพลง และเรียบเรียงเสียงประสานเพลง ‘ ให้หัวใจพาไป’ จากอัลบั้ม ‘ Freshy Myria’ ศิลปิน นัท มีเรีย-แกรมมี่

-เรียบเรียงเสียงประสาน/ Keyboard/Bass/Drum Programming จาก อัลบั้ม ‘ อัศจรรย์’ ศิลปินโบ-สุนิตา ลีติกุล-แกรมมี่

-เรียบเรียงเสียงประสานเพลง ‘ ยิ้มกลางสายฝน’ ซึ่งแต่งทำนองและเนื้อร้องโดย สุรชัย จันทิมาธร ขับร้องโดย ใหม่ เจริญปุระ จากอัลบั้ม ‘ Rock For Life’ ชุดที่ 1-แกรมมี่

ปี 2543 - แต่งทำนองเพลง ‘ หมดแรง หมดตัว หมดใจ’ จากอัลบั้ม ‘Money Money’ ศิลปินวง ‘ Mr. Team’ ค่าย – แกรมมี่ อาร์พีจี และเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ ใช้แสดงใน Concert ‘Mr. Team Live Shock ‘ N’ Show In Bangkok’ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 ก.ค. 2543

ณ อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเป็นการแสดงความสามารถในการ Solo เครื่องดนตรี แต่ละชนิดของสมาชิกแต่ละคนในวงและใน Concert ครั้งนี้รับตำแหน่งเป็น Music Technician -หน้าที่ Recording Engineer จากอัลบั้ม ‘Glow In The Dark’ ของศิลปิน Double U- จั๊ก และหญิง

ค่าย – แกรมมี่ อาร์พีจี

-Producer และแต่งทำนองเพลงและเรียบเรียงเสียงประสานเพลง ‘ We All Are One’ ซึ่งเป็นเพลงประจำการประชุมของ องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและพัฒนาครั้งที่ 10 หรือ ’UNCTAD X’ เพลงนี้ใช้ในพิธีเปิด พิธีปิดและเป็นเพลงที่ ใช้ในระหว่างการประชุม จัดขึ้นที่ประเทศไทย

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 12-19 ก.พ.2543 เพลงนี้ประพันธ์เนื้อร้องโดยท่านอดีตอธิบดี ฯ กอบศักดิ์ ชุติกุล ขับร้องโดย คุณ มณีนุช เสมรสุต จากห้องบันทึกเสียง Big Brothers Studio

ปี 2544 -เดินทางดูงานแสดง NAMM Show National Association Of Music Merchants) และแสดงดนตรีในรายการ ‘Mr. Team Visit U.S.A.’ นำทีมโดยคุณพงษ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา Producer และทีมงานทั้งหมด 13 คน ณ เมือง Losangeles มลรัฐ California, Chicago,

Milwaukee, Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา

-วิทยากรบรรยายในโครงการ ‘ GEN-X Computer Music Hardware Studio Project’ ทางด้านการประพันธ์เพลงจาก Computer จัดโดยคลื่นวิทยุสถานี Radio No Problem

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 มี.ค ครั้งที่ 3 วันที่ 21-22 เม.ย.

ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 12-13 พ.ค. 2544

และครั้งที่ 5 วันที่ 2- 3 มิ.ย. พ.ศ. 2544 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT Training ชั้น 3 สำนักวิทยาบริการสถาบันราชภัฎสวนดุสิต กทม.

-Recording Engineer” จากอัลบั้ม “ X-RAY” ศิลปิน ปีเตอร์ คอร์ป ไดแรนดัล ค่าย - แกรมมี่ อาร์พีจี

-เดินทางไปจังหวัดกระบี่ในหน้าที่ Producer จากค่าย แกรมมี่ อาร์พีจี ในรายการ ‘H2O SURVIVOR CAMP’ ร่วมกับศิลปินของค่ายคือ จั๊ก-ชวิน จัดโดยเอไทม์ มีเดีย

-Recording Engineer’ จากอัลบั้ม ‘ รักยิ่งใหญ่จากชายคนหนึ่ง’ ศิลปิน โบ-สุนิตา ลีติกุล ค่าย - แกรมมี่ อาร์พีจี

-คอรัส และ ‘ Recording Engineer’ จากอัลบั้ม‘ teerapat’ ศิลปิน ตุ้ย-ธีรภัทร์ สัจจกุล ค่าย-แกรมมี่ อาร์พีจี

-Co-Producer , Recording Engineer จากอัลบั้ม ‘ beaunon electric project’ ศิลปิน โบ-สุนิตา ลีติกุล และบันทึกเสียงที่ Big Brother Studio ค่าย - แกรมมี่ อาร์พีจี

-ทำสปอตโฆษณาเทปชุดต่าง ๆ ของค่าย –แกรมมี่ อาร์พีจี เช่น จากอัลบั้ม‘Money Money’ ศิลปินวง Mr.Team จาก อัลบั้ม “X-RAY” ศิลปิน ปีเตอร์ คอร์ป ไดแรนดัล จากอัลบั้ม ‘Glow In The Dark ศิลปินวง Double U จากอัลบั้ม ‘เทพฯ นิยาย’ ศิลปิน ศักดา พัทธสีมา

จากอัลบั้ม ‘Dancing Queen’ ศิลปินคริสติน่า อากีล่าร์ จากอัลบั้ม “ รักยิ่งใหญ่จากชายคน หนึ่ง” ศิลปิน โบ-สุนิตา ลีติกุล จากอัลบั้ม “ teerapat” ศิลปิน ตุ้ย ธีรภัทร์ สัจจกุล จากอัลบั้ม ‘beau non electric project’ ศิลปิน โบ-สุนิตา ลีติกุล ค่าย-แกรมมี่ อาร์พีจี

ปี 2545 -แต่งทำนองเพลงและเรียบเรียงเสียงประสานเพลง“คนใหม่” และทำหน้าที่ Recording Engineer จากอัลบั้ม ‘Mr. Team

Adventure’ ซึ่งเป็นอัลบั้มชุดที่ 2 ศิลปินวง Mr. Team. ค่าย-แกรมมี่ อาร์พีจี

-ทีมงานใน Concert “ ปาล์มมี่” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. พ.ศ. 2545 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโดย เอ ไทม์ มีเดีย บริษัท แกรมมี่

- Engineer โดยคุมร้อง, อัดร้อง และ Editing Engineer จากอัลบั้ม‘ Version 4.0’ ศิลปินปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล

ปี 2554-2561 -ทำหน้าที่ Voice Trainer รายการประกวดร้องเพลง เก่งและดี To Be Number One Idol season 1-8

ปี 2546 -Co-Producer และประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงเสียประสานเพลง ‘JAMBOREE’ ซึ่งเป็นเพลง ประจำการประชุมลูกเสือโลก (20th World Scout Jambolee Thailand’ 03) โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

-Vocal Director และ Engineer และแต่งทำนองเพลง 2 เพลง คือ เพลง “ข้างเธอ” และเพลง “ชัดไปเลย” โดยบันทึกเสียงที่ Big Brothers Studio ของ ธานัท ธัญญหาญ – ค่ายแกรมมี่ อาร์พีจี

-Producer จากอัลบั้ม ‘Thai Classic Series จั๊ก-ชาตรี’ ศิลปินจั๊ก-ชวิน, ตุ้ย-ธีรภัทร, วง Mr. Team , วง Big Brothers และในอัลบั้มชุดนี้ยังทำหน้าที่ร้อง Guide ,ร้องคอรัส และคุมร้องศิลปินในห้องอัดเสียง, Edit เสียงร้องและเรียบเรียงเสียงประสานเพลง รักแล้วรอหน่อย ห้องอัดเสียงที่ใช้คือ

Big Brothers Studio

ปี 2547 -Recording Engineer อัลบั้มชุดล่าสุดชื่อชุด ‘Mr Team Bump’ ศิลปินวง Mr. Team โดยห้องอัดเสียง Big Brothers Studio ค่าย - แกรมมี่ อาร์พีจี

-เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงในรายการ First Stage Show บริษัทแกรมมี่เทเลวิชั่นออกอากาศ T.V 5 เพื่อหาแชมป์ประจำสัปดาห์ และประจำเดือนของปี

-ร้องเพลงและเล่นดนตรีงานประกวดร้องเพลงเพื่อเฟ้นหานักร้องหน้าใหม่โครงการ ‘Style by Toyota…its’You’ ร่วม ด้วยศิลปิน จั๊ก- ชวิน และศิลปินจากค่ายอื่น ๆ

-ทำหน้าที่คุมร้องศิลปินทุกค่ายในการบันทึกเทปจากโครงการ‘สานใจไทยสู่ใจใต้’ ซึ่งเป็นเพลงรณรงค์ ในการสร้างสันติสุข ให้เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชื่อเพลง ‘ขวานไทย ใจหนึ่งเดียว’ เพลงนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงขับร้องเพลงในท่อนแรก

และศิลปินค่ายอื่น ๆ ทุกค่ายทั้งลูกทุ่ง ลูกกรุง สตริง ร่วมร้อง

หมู่ สำหรับผู้ทำหน้าที่ต่างๆ มีดังนี้

หนึ่ง -ประธาน - วินิจ เลิศรัตนชัย

สอง -โปรดิวเซอร์คุมร้องศิลปิน – ธานัท ธัญญหาญ

สาม -ประพันธ์ทำนอง – แอ๊ด คาราบาว

สี่ -เรียบเรียงเสียงประสาน – พงษ์พรหม สนิทวงศ์ ณ.อยุธยา เริ่มเผยแพร่ทางโทรทัศน์และวิทยุ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2547 จนปัจจุบัน

-Produced & Arranged เพลง “เหนื่อยพอแล้ว” เพลงนี้แต่งทำนองเพลงโดย พี่ปุ้ม-พงษ์พรหม ซึ่งเป็นผลงานประกอบ เพลงภาพยนตร์ จากภาพยนตร์เรื่อง “ซีอุย”

-เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงในรายการ First Stage Show ปี 2548-2549 -นักร้องนำ เพลง ‘ความรัก’ ศิลปินวง Big Brothers และเรียบเรียงเสียงประสานเพลง ‘เติมใจให้กัน’ จากอัลบั้ม ‘ดอกไม้ไป ไหน : The Butterfly Revelutions’ บริษัท Craftsman Records

-เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันสุดยอดวงดนตรีไทยเพื่อชิงแชมป์โลกที่ประเทศอังกฤษ จากงาน M-150 GBOB 2005 และ GBOB 2006 (The Global Battle of the Bands)

-ควบคุมการร้องในห้องบันทึกเสียงเพลงธีมของนักล่าฝัน AF2 -เป็น Producer อัลบั้ม Take A Brass ! ของ Big ThesuperBand อัลบั้มนี้ได้แต่งเพลงและเรียบเรียงเสียงประสานเพลง คำเชย ๆ และทางวง Big & ThesuperBand ได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ ยอดเยี่ยม

จากวิทยุคลื่น 104.5 Fat Awards’05 ประกาศรางวัลเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2549 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากรายการสีสัน อวอร์ดส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2548

-งานเปิดตัวรายการเรียลลิตี้โชว์ 24 ชั่วโมง UBC Academy Fantasia ปี 2 ณ Play Ground

-เป็นกรรมการตัดสินเพื่อคัดเลือกผู้สมัครภาคกลางจากรายการ UBC Academy Fantasia ปี 2 ณ โรงภาพยนตร์ House RCA

(กรุงเทพ ฯ)

-เป็นกรรมการตัดสินเพื่อคัดเลือกผู้สมัคร UBC Academy Fantasia ปี 2 รอบ 50 คนให้เหลือเพียง 12 คน

-หน้าที่ Voice Trainer รับผิดชอบด้านการสอนร้องเพลง ในบ้าน Academy ที่สารินซิตี้ จากรายการ UBC Academy Fantasia ปี 2 ถ่ายทอดสด 24 ชั่วโมงทาง ยูบีซี ช่อง 16

ปี 2549 -เป็นกรรมการตัดสินประกวดวงดนตรี Hot Wave MusicAwards รอบรองชนะเลิศ ของ แกรมมี่

-เป็น Producer ร่วมจากอัลบั้ม Something in the sky ของ จั๊ก บิ๊ก แต่งทำนองเพลงและเรียบเรียงเสียงประสานเพลง คน ข้างหลัง และเพลง ปล่อยวาง

-เป็น Producer อัลบั้มของ พัดชา AF2 ค่าย Craftsman Records

-เป็น Voice Trainer รายการ AF3 (Academy Fantasia season 3) ตั้งแต่ 3 ก.ค.- 2 ก.ย.

-บันทึกเสียงร้องเพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูน Animation ของ จา-พนม ยีรัมย์ บริษัทสหมงคลฟีล์ม

-ตำแหน่ง Producer , ศิลปินนักร้องนำ วง Big & The Superband และเป็นนักร้องคู่กับจั๊ก จากอัลบั้ม จั๊ก บิ๊ก Something in the sky ผลงานวางแผงเดือน มิ.ย. 49 พร้อมหนังสือ Pocket Big “เส้นทางของเส้นเสียง” สังกัด บริษัท Craftsman Records

ปี 2548-2551 -ทำหน้าที่ Voice Trainer รายการ Academy Fantasia AF2-AF5 ซึ่งเป็นรายการ reality show 24 ชั่วโมง

ปี 2551 -Voice Trainer AF5 พ.ค. – 2 ส.ค.51

-1 ใน Producer AF5 เพลงของน้องกี๋ จากอัลบั้ม me, my dream and my producer แต่งทำนองเพลงและเรียบเรียงเสียงประสาน และคอรัส เพลง “คนไม่เอาไหน ”Piano เพลง ความหมาย…ปลายทาง ของน้องว่าน AF5

ปี 2552 -เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงรายการ CU Singing Contest

-แสดงคอน ฯ งานวันครู ชื่อคอน ฯ “วันครู วันโชว์” เวลา 20.00น. สถานที่ Hub5 รัชดา ฯ

-ร้องเพลงจากอัลบั้มชุด Dream Maker II ของ RS อัลบั้มวางแผง 21 มกราคม 2552

-ร่วมพิธีบวงสรวงปิดกล้องละครเรื่อง “ดิน น้ำ ลม ไฟ” สถานที่จังหวัดนครสวรรค์ ละครออกอากาศ วันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2553

-เข้าห้องบันทึกเสียงที่บ้านคุณ อภิไชย เย็นพูนสุข ร้องเพลง “หกสิบล้านใจ ซับเหงื่อพ่อ” ทั้งนี้จุดประสงค์ เพื่อเป็นเพลง ประกอบสารคดีเทิดพระเกียรติในหลวงเพื่อสัมภาษณ์เหล่า พสกนิกรที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ทำนอง/เรียบเรียงเสียง ประสาน อภิไชย เย็นพูนสุข เนื้อร้อง นวฉัตร

ออกอากาศ ทาง ทีวีทุกช่อง ปลายเดือน ต.ค.2552

-แต่งทำนองเพลง และเรียบเรียงเสียงประสาน เพลง “ถามไม่เอาคำตอบ”ขับร้องโดย น้องที AF6 จากอัลบั้ม Debutants AF6 The Album

-คุมร้องในห้องอัดเพลง ให้กับน้องอ๊อฟ AF6 จากอัลบั้ม Debutants AF6 The Album

-เป็นกรรมการคัดเลือกเด็กที่หาดใหญ่ จากรายการ 2 Tango -ร่วมงานเปิดตัวรายการ Reality Show รายการใหม่ชื่อรายการ “TWO Tango” สถานที่ ร้านมิ้วส์ Town in Town ทำหน้าที่ Voice Trainer

ปี 2553 -ร่วมงานแถลงข่าวเปิดอัลบั้ม Soloist Plan B น้องว่าน 2 สถานที่ สกาล่า สยามอัลบั้มวางแผง 29 ม.ค.53

-ถ่าย MV เพลง “ความเป็นจริง” ของน้องว่าน AF 2 ที่จังหวัดระยอง

-ได้รับเชิญจากกองทัพบกเข้าร่วมชมงาน “คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ฯ วงซิมโฟนี ออเคสตรา กองทัพบก” ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดิเดินทอดพระเนตรการแสดงจัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553

-เป็นกรรมการคัดเลือกนักร้องตามภาคต่าง ๆ และเป็นกรรมการรอบชิงชนะเลิศ รายการ To Be Number One Idol

-สัมภาษณ์ถ่ายทำรายการ Cable TV รายการของกันตนาที่ Studio บางใหญ่

ปี 2554 -เป็นผู้จัดละครเวทีเรื่อง Sweet War Musical (สงครามขนมหวาน) ทำหน้าที่ ประพันธ์ทำนอง เรียบเรียง เสียงประสาน กำกับดนตรี และซ้อมร้องเพลงนัก แสดง สถานที่ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ ฯ นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โครงการรถเข็นนิทานสานความห่วงใย

-เป็นกรรมการตัดสินโครงการประกวดผลงานเฉลิมพระเกียรติ์ “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” เป็นการประกวดร้อง เพลงพระราชนิพนธ์ ประกวดภาพถ่าย ประกวดภาพยนตร์ ประกอบเพลง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

-เป็นกรรมการประกวดวงดนตรี และ ประกวดร้องเพลง รายการ Bangkok Music Awards สถานที่ ลาน Central World

-เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “84 พรรษาประโยชน์สูงสุดสู่ปวงประชา” สถานที่จัด จังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักราชวัง

-เป็นกรรมการประกวดร้องเพลงรายการ ‘Thammasart Singing Contest 2011’ สถานที่ หอประชุม มธ.

-เป็นกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “84 พรรษา ประโยชน์สูงสุดสู่ปวงประชา” ภูมิภาค สุดท้าย จัดที่จังหวัด พิษณุโลก

-ทำหน้าที่เป็นครู Work Shop รายการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเป็นกรรมการประกวดร้องเพลงรอบรองชนะเลิศ

-เป็นกรรมการประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ เพลงพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จในงาน “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” สถานที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

-เข้าห้องบันทึกเสียง ร้องเพลงให้กำลังใจผู้ประสบภัย เพลง "ที่นี่มีน้ำใจ" โดยคุณ “กึ่งยิงกึ่งผ่าน” จาก wdb pantip

ศิลปินที่ร่วมร้อง มีดังนี้…

ศิลปิน ชาว Social Network, เจี๊ยบ วรรธนา, เชษฐา ยารสเอก, เวสป้า ster , วงคุณลุง, บรรเจิด สินธุ, หนึ่ง ETC, บอย ตรัย, ครูบิ๊ก AF, คณาคำ อภิรดี, สุกัลยา มิเกล, แหม่ม พัชริดา, อาร์ต Vacation , วง i Hear Band, แอ๊นท์ Teddy Ska Band, นุ้ย วิริยาภา, ใหญ่ Loso

-ร่วมร้องเพลงกับศิลปินอื่น ๆ ในงาน รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมสถานที่ พัทยา

-เข้าพบคุณ อภิไชย เย็นพูนสุข เพื่อเข้าร่วมทีมค่ายเพลง BB Records ของคุณ บุญชัย เบญจรงคกุล

-เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ To Be Number One Idol รุ่นที่ 2 ประจำปี 2455 สถานที่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ปี 2555 -Work shop รายการประกวดร้องเพลง ภปร. สถานที่โรงเรียน Hit Hotel ถนนรัชดาภิเษก

-ประกวดร้องเพลง ภปร. รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ เนื่องในมหามงคลสมัย พุทธศักราช 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา มศว. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ พระองค์ท่าน จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” จัดแสดงสื่อร่วมสมัย ประกอบการแสดงดนตรีของ วงดุริยางค์ ซิมโฟนี ออร์เคสตร้า แห่งมศว. โดยความร่วมมือของ โครงการ “ร้องรำทำเพลง” กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง วัฒนธรรม และมูลนิธิหอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ร.9

รอบการแสดง ดังนี้

 รอบสื่อมวลชน ; วันพฤหัสที่ 15 มี.ค.55  เวลา 15.00น.
 รอบธรรมดา : วันศุกร์ที่  16-วันอาทิตย์ที่ 18 มี.ค.55 แสดง
 วันละ 3 รอบ เวลา 10.00 14.00 และ 19.00น.
 สถานที่ ณ ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย ควบคุมเสียง
 ร้อง (Vocal Director)  โดย ครูบิ๊ก นายธานัท   ธัญญหาญ

-เป็นกรรมการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง รายการประกวด To Be Number One Idol

-เป็นวิทยากร Workshop ด้านการร้อง โครงการพลังเพลงพลังปัญญา สถานที่ ณ โรงแรมอลิซาเบธ ถนนประดิพัทธ์

-ร่วมแสดง คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของ "ฟอร์ด" สบชัย ไกรยูรเสน ใน "Ford and Friends Concert" โดยมีแขกรับเชิญ 4Gzm, MR.TEAM, อู๋ - โฟร์ท, ลิเดีย, หนึ่ง จักรวาร, มิกกี้, ครูบิ๊ก AF, ปุ๊ก XL Step, แอนดี้ เขมพิมุข, Boss (พี่ชาย บุรินทร์ GR), หมูคุง, วิยะดา โกมารกุล ณ นคร และ

อุ้ย รวิวรรณ จินดา

-ทำหน้าที่ ครูสอนร้องเพลง ในบ้าน จากการประกวดรายการ To Be Number One Idol ครั้งที่ 1 4 มี.ค.-พ.ค. 2557 ครั้งที่ 5 ปี 2558 ครั้งที่ 6 ปี 2559

ปี 2559 -ได้รับเกียรติ์รับรางวัลเกียรติบัตร “กินรีทอง” จากโครงการสร้างสรรค์ คนดีต้นแบบของสังคมไทย คุณค่าแห่งบุคคล ประจำปี 2559

-เป็นกรรมการประกวด Top Model Thailand 2016 -คุมร้องศิลปิน ปาล์มมี่ ในห้องบันทึกเสียงที่สุขุมวิท (อัลบั้มใหม่)

-เป็นอาจารย์สอนร้องเพลงที่ม. ศรีปทุม ขอนแก่น 1 เดือนละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน

-ถ่าย MV เพลงพระราชนิพนธ์ “ลมหนาว” โดยครูบิ๊ก ร่วมขับร้องเพลงนี้กับศิลปิน จั๊ก-ชวิน ฟอร์ด-สบชัยโบ-สุนิตา ต้าร์-Mr.Team แอนดี้-เขมพิมุข ฯลฯ สถานที่ ถ่ายทำ MV สวนหลวง ร.9

-59 ได้รับการเชิดชูเกียรติ์ โดยรับรางวัลโล่เกียรติคุณ จากงาน “สีบสานพระราชปณิธาน สร้างสรรค์ งานเพื่อแผ่นดิน” สาขา “ครูผู้ทำประโยชน์แก้ประเทศชาติ” โดยได้เจริญรอย ตามเบื้องพระยุคลบาทในสมัยแผ่นดิน รัชกาลที่ 9 ประทาน ณ วันที่ 3 ธ.ค.59 โดย ท่านหญิงมาลินี มงคล ยุคล

อมาต ยกุล พระปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว -รับเชิญเป็นกรรมการประกวดรายการทTop Model Thailand 2016 รอบชิง ฯ สถานที่ ศูนย์การค้า Central Westgate

-รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงระดับมัธยมทั้งชายและหญิง จังหวัดจันทบุรี

ปี 2560 -เป็นกรรมการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน ในรายการ To Be No. 1 Idol 2017 ทุกภาค

-ครูสอนร้องเพลง ในรายการ To Be No. 1 Idol 2017 รอบชิงฯ ร่วมร้องเพลงกับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ

-เป็นกรรมการคัดเลือกผู้เข้าประกวดนางแบบ Top Model Thailand 2017

-เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส ไปกับคณะนักเต้นเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย งานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ โดย สายการบิน LH

-อัดเทปรายการ X-Factor รับหน้าที่เป็นครูสอนร้องเพลง 1 ใน 7 ท่าน แก่ผู้เข้าประกวดในรายการ สถานที่ Workpoint studio รังสิต จ. ปทุมธานี

-รับหน้าที่เป็นกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ผู้เข้าประกวดเป็นนักเรียนชั้นประถมและมัธยมเฉพาะโรงเรียนในกทม. สถานที่ โรงเรียนเซ็นคาเบีรยล

-เป็นหนึ่งในทีมงานจัดทำ MV เพลง “แสงสุดท้าย” : รวมศิลปินก้าวคนละก้าว (Master Original) – YouTube โดยทำหน้าที่เป็นนักดนตรี “เปียโน” MV เพลง 'แสงสุดท้าย' รวมศิลปินก้าวคนละก้าว ส่งพลังให้ ' ตูน' ตูน บอดี้สแลม หรือ นาย อาทิวราห์ คงมาลัย และ ทีมงานก้าวคนละก้าวเพื่อ

11 พยาบาลทั่วประเทศ จาก อ.เบตง จังหวัดยะลา ถึง อ. แม่สาย จังหวัดเชียงราย เหนือสุดเเดนสยาม ระหว่าง วันที่ 1 พย - 25 ธค 2560 ระยะทาง ระยะทาง 2,191 กม. โดยผลงาน MV เพลง "แสงสุดท้าย" นั้น Produce by: มูลนิธิร่วมร้อยใจไทย Unify Thai Spirit Foundation และ

ทีมงาน DBS Studio, FACTORY HEAD

-เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมงานประกวดร้องเพลง To Be No.1 Idol 2018 สถานที่จัดประชุมที่กรมสุขภาพจิต

ปี 2561 -เข้าค่าย To Be Number 1 Idol 2018 ที่จังหวัพระนครศรีอยุธยา

-ซ้อมร้องเพลงวง ออเคสตร้า ของ ม. อยุธยา

ปี 2562 -รับเชิญเป็นกรรมการ การประกวดร้องเพลงรายการ Asia Pacifie 2019 ณ. ประเทศสิงคโปร์

-รับเชิญเป็นกรรมการ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชื่อรายการ เซนต์คาเบรียล Music Festivel 2019 ณ โรงแรม เซนต์คาเบรียล

-แต่งทำนอง เรียบเรียว แต่งเนื้อเพลง เพลง “ปลุก” ของดูโอ้วัยทีน วง “ 2 SISTAR” โกญ่า-คิดตี้

-ร่วมแถลงข่าว การประกวด “ เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี To Be Number One Idols รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562” สถานที่ เซ็นต์ทรัลพล่าซ่า เวสต์เกต (บางใหญ่)

-เป็นกรรมการประกวดรายการ To Be Number 1 Idols 2019 ประจำภาคตะวันออก สถานที่ จังหวัดชลบุรี

ปี 2563 -เป็นกรรมการประกวดรายการ To Be Number รุ่นที่ 10

ปี 2564 -เป็นกรรมการประกวดรายการ To Be Number รุ่นที่ 11

8. ด้านเพลงละครทีวี

ปี 2541 -ร้องเพลงประกอบละครเรื่อง “ ดุจเพชรแท้” และ “ เพลงพราย” ทางทีวีสีช่อง 7

ปี2542 -ร้องเพลงประกอบละครเรื่อง “ สามดรุณ” ทางทีวิสีช่อง 7 “แม่ปูเปรี้ยว” ทางช่อง 3 และเพลง “ คู่รักคู่รบ” ทางทีวีสีช่อง 5

ปี 2552 -แต่งทำนองเพลง “ คนที่พร้อมจะให้เธอ” ประกอบละครเรื่อง“ เศรษรีข้างเคียง” ขับร้องโดย น้องต้อล AF4 ละครออกอากาศทางช่อง 3 ประเดือน พ.ย. 52

ปี 2554 - เข้าห้องบันทึกเสียง ร้องเพลงละครเรื่อง “ ตะวัน เดือด” ของคุณนก-ฉัตรชัย เปล่งพาณิช ละครออกอากาศ เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2554 ทางทีวีช่อง 3

9.ด้านเพลงโฆษณา

ปี 2541 -ร้องเพลงโฆษณารายการ 6 วาไรตี้ 6 พิธีกร มีเพลง แสบคูณสอง, โคตรโกง, เกมแก้จน, ชิงร้อยชิงล้าน, ร้อยแวงตะแคง 15 และซี้ย่ำปึ้ก นอกจากนี้ยังร้องเพลงรายการ “ เกมแก้จน”

ทางทีวีสีช่อง 5

ปี 2542 -ร้องเพลง Jingle สถานีรายการ ‘ Hot Wave’ คลื่น 91.5

ปี 2543 -Re-arranged เพลงรายการ “สมาคมชมดาว” และขับร้องเพลงกับคุณ เทเรซ่า อากีลาร์ ออกอากาศทางทีวีสี ช่อง 3

ปี 2545 -ร้องเพลงโฆษณาสินค้า “ราชาชูรส” -เรียบเรียงเสียงประสานเพลงโฆษณา “วาสลิน โลชั่น” ขับร้องโดยนัท มีเรีย ปี 2547 -แต่งเพลงโฆษณาสำหรับแสตมป์ประวัติศาสตร์ ค่าย The Media vvdvkdkL T.V 5 เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม

ปี 2548 -ทำเพลงโฆษณา Coffee Mate ที่ห้องอัดเสียง Big Brothers แต่งทำนองเพลงโดยคุณพงษ์พรหม สนิทวงค์ ณ. อยุธยา ขบร้องโดย จั๊ก ชวิน จิตรสมบูรณ์ ศิลปินค่าย Craftsman Records ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

บิ๊ก ธานัท หรือ นาย ธานัท ธัญญหาญ (Big) เกิด 13 ม.ค. 2519

1. ประวัติการศึกษา

-ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ( กศ.บ. ) สาขาดุริยางคศาสตร์(ดนตรี สากล เอกเปียโน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

-ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ดนตรี) ศศ.ม. สาขาวิชาดนตรี แขนงวิชาดนตรีวิทยา (Musicology) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

-จบการศึกษา Certificate of Excellence , ConservatoryMusic of Toronto Canada ด้าน Vocal Technique

2. ตำแหน่งงาน/สถานที่ทำงาน

-Producer/ นักแต่งเพลง/ ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน/ ร้องคอรัส/ Editing Engineer/ Recording Engineer/ Mix Down Engineer บริษัท Grammy RPG เมื่อ 10 มีนาคม 2547

-Producer นักแต่งเพลง/ ผู้เรียบเรียงเสียงประสานและนักร้องนำวง Big & Super Band สังกัดบริษัท Craftsman Recorde ตั้งแต่เดือน กันยายน 2547 ปัจจุบัน เป็นผู้บริหารโรงเรียน Mozarz Academy

3. ประวัติด้านดนตรี

- อายุ 7 ปี เรียนอีเลคโทน จากคุณครู วิสูตรอินทรพิจิตร - อายุ 10 ปี เรียนเปียโน จากคุณครู ปิยนุช พรหมโมปกรณ์ และคุณครู ณัฐ ยนตรรักษ์

- อายุ 12 ปี เรียนทฤษฎีดนตรี เรียบเรียงเสียงประสาน และการประพันธ์เพลง จาก ผศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

- เรียนด้านการร้องเพลง จากคุณครู มณีนุช เสมรสุต และอาจารย์ ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล

- เรียนด้านการร้องเพลงประสานเสียง จากผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี หงส์จารุ

4. ประวัติด้านการแข่งด้านดนตรี

- อายุ 13 ปี ชนะเลิศ การแข่งขันอีเลคโทน รุ่นเล็ก งาน ‘Siam Kolkarn Music Festival’ 90’

- อายุ 14 ปี ชนะเลิศ การแข่งขันอีเลคโทนรุ่นกลาง งาน ‘Yamaha Electone Festival’ 91’ และได้การคัดเลือก ให้ เป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อแสดงอีเลคโทน งาน ‘Southeast Asian

Electone Festival’ 91’ ร่วมกับสมาชิกชา ติอื่นๆ อีก 7 ประเทศ ณ. กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

- อายุ 16 ปี ชนะเลิศ การแข่งขันเปียโนรุ่นทั่วไป งาน‘Yamaha Piano Festival’ 93’

5. ด้านร้องเพลง

ปี 2537 -ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงงาน ‘Chivas Rega lSinging Contest’ 94’

ปี 2538 -ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงงาน ‘PEPSI-ROBINSON Singing Contest’ 95’ และได้รับทุนการศึกษา ศิลปะการใช้เสีบงที่สถาบัน Coservatory Music College Of Toronto

ณ. เมือง Toronto ประเทศ Canada

ปี 2539 -รองชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีงาน ‘COKE Awarde’ 95’ ตำแหน่งนักร้องนำ

6. ผลงานด้านการร้องเพลง และงานเบื้องหลัง

ปี 2536-2537 -นักร้องประสานเสียงวง Bangkok Cappella/ นักร้องประสานเสียง ละครเวทีเงาะป่า ณ. โรงละคร ‘ภัทราวดีเทียเตอร์

-คอรัส รายการ Kitty Kat ทีวีสีช่อง 9 -คอรัส จากอัลบั้ม ‘6.2.1.2’ ศิลปิน เจ เจตริน และวง UHT- แกรมมี่

-ร้อง Guide และคอรัส บนเวที Concert ‘จากเพื่อนพี่ และน้องแด่ ‘เรวัต พุทธินันทน์’ จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์- แกรมมี่

ปี 2541 -ร้องคอรัสจากอัลบั้ม ‘ For the Road’ ศิลปิน ศักดา พัทธสีมา-แกรมมี่ , อัลบั้ม ‘ ตองหนึ่ง’ ศิลปิน ตอง ภัครมัย โปตยานนท์-แกรมมี่

-ร้อง Guide/ คอรัส และเล่น Keyboard จากอัลบั้ม ‘ ปฏิภาณปาร์ตี้’ ศิลปิน มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์-แกรมมี่

-จากอัลบั้ม ‘แมลงเพลง’ ศิลปินวง ‘ Fly’ –แกรมมี่ -จากอัลบั้ม ‘ Work Shop’ ศิลปินวง บีเคเค-แกรมมี่ -จากอัลบั้ม ‘ Freshy Myria’ ศิลปิน นัท มีเรีย-แกรมมี่ -จากอัลบั้ม ‘ ผู้ชายกับสายน้ำ’ศิลปิน Micky-แกรมมี่ -ร้อง Guide และคอรัส จากอัลบั้ม ‘Rock For Life’ ชุดที่ 1และ ชุดที่ 2-แกรมมี่

-จากอัลบั้ม ‘ Fly 2 k’ ศิลปินวง Fly-แกรมมี่ -ร้องคอรัส วง ‘ Mr. Team’ จากอัลบั้ม ‘Money Money’ ในนามวง Big Brothers ค่าย-แกรมมี่ อาร์พีจี

-อัลบั้ม ‘ Glow In The Dark’ ศิลปินวง ‘ Double U’ โดย จั๊ก และหญิง ค่าย แกรมมี่-อาร์พีจี

-ร้องคอรัสในนามวง Big Brothers จากอัลบั้ม ‘X-Ray’ ศิลปิน ปีเตอร์ คอร์ป ไดแรนดัล ค่าย-แกรมมี่ อาร์พีจี

-ร้องคอรัส ในนามวง Big Brother จากอัลบั้ม ‘ Rock Up’ ศิลปินวง ‘ Y Not 7’ ค่าย–แกรมมี่ อาร์พีจี

-ร้องคอรัส ในนามวง Big Brother จากอัลบั้ม ‘เทพฯ นิยาย’ ศิลปิน ศักดา พัทธสีมา ค่าย-แกรมมี่ อาร์พีจี

-ร้องคอรัส จากอัลบั้ม ‘Mr. Team Adventure’ ศิลปินวง Mr. Team ค่าย-แกรมมี่ อาร์พีจี

-ร้องคอรัส จากอัลบั้ม ‘MOS Special 11’ ศิลปิน มอส ปฎิภาณ ปัฐวีกานต์ ค่าย-แกรมมี่

ปี 2546 -เทปวางแผง 21 มกราคม ร้องคอรัส จากอัลบั้ม ‘ Guitar Stories’ ศิลปิน จั๊ก-ชวิน จิตรสมบูรณ์ ค่าย- แกรมมี่ อาร์พีจี

-ร้องคอรัส จากอัลบัม ‘ให้เพลงมันพาไป’ ศิลปิน ตุ้ย-ธีรภัทร สัจจกุล ค่าย-แกรมมี่ อาร์พีจี

ปี 2561 -เพลง “วน (Looper)” single ของ ครูบิ๊ก ธานัท สังกัด Ugly Duck Records

-ร้องเพลงโชว์ ชื่อเพลง “วน (Looper)” ออกรายการ “บ้านพระรามสี่” ซึ่งเป็นรายการสด ช่อง 3 FAMILY 13

7. ด้านการแต่งเพลงและ Credit

ปี 2538 -แต่งเพลง “ เส้นทางสู่ดวงดาว” เพื่อใช้เป็นเพลงประจำการประกวดร้องเพลง งาน ‘ Panasonic Singing Contest’ 95

ปี 2539 -รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดแต่งเพลงประเภท ‘Jingle’ สถานีชื่อเพลง ‘ ITV TV เสรี’ จากรายการ “ ITV Awards” 96’ ครั้งที่ 1

ปี 2542

-แต่งทำนองเพลง และเรียบเรียงเสียงประสานเพลง ‘ หมื่นปีแสง’ จากอัลบั้ม ‘Magic PEPER’ ศิลปินปีเตอร์ คอร์ป ไตแรนดัล-แกรมมี่

-แต่งทำนองเพลง และเรียบเรียงเสียงประสานเพลง ‘ ให้หัวใจพาไป’ จากอัลบั้ม ‘ Freshy Myria’ ศิลปิน นัท มีเรีย-แกรมมี่

-เรียบเรียงเสียงประสาน/ Keyboard/Bass/Drum Programming จาก อัลบั้ม ‘ อัศจรรย์’ ศิลปินโบ-สุนิตา ลีติกุล-แกรมมี่

-เรียบเรียงเสียงประสานเพลง ‘ ยิ้มกลางสายฝน’ ซึ่งแต่งทำนองและเนื้อร้องโดย สุรชัย จันทิมาธร ขับร้องโดย ใหม่ เจริญปุระ จากอัลบั้ม ‘ Rock For Life’ ชุดที่ 1-แกรมมี่

ปี 2543 - แต่งทำนองเพลง ‘ หมดแรง หมดตัว หมดใจ’ จากอัลบั้ม ‘Money Money’ ศิลปินวง ‘ Mr. Team’ ค่าย – แกรมมี่ อาร์พีจี และเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ ใช้แสดงใน Concert ‘Mr. Team Live Shock ‘ N’ Show In Bangkok’ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 ก.ค. 2543

ณ อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเป็นการแสดงความสามารถในการ Solo เครื่องดนตรี แต่ละชนิดของสมาชิกแต่ละคนในวงและใน Concert ครั้งนี้รับตำแหน่งเป็น Music Technician -หน้าที่ Recording Engineer จากอัลบั้ม ‘Glow In The Dark’ ของศิลปิน Double U- จั๊ก และหญิง

ค่าย – แกรมมี่ อาร์พีจี

-Producer และแต่งทำนองเพลงและเรียบเรียงเสียงประสานเพลง ‘ We All Are One’ ซึ่งเป็นเพลงประจำการประชุมของ องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและพัฒนาครั้งที่ 10 หรือ ’UNCTAD X’ เพลงนี้ใช้ในพิธีเปิด พิธีปิดและเป็นเพลงที่ ใช้ในระหว่างการประชุม จัดขึ้นที่ประเทศไทย

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 12-19 ก.พ.2543 เพลงนี้ประพันธ์เนื้อร้องโดยท่านอดีตอธิบดี ฯ กอบศักดิ์ ชุติกุล ขับร้องโดย คุณ มณีนุช เสมรสุต จากห้องบันทึกเสียง Big Brothers Studio

ปี 2544 -เดินทางดูงานแสดง NAMM Show National Association Of Music Merchants) และแสดงดนตรีในรายการ ‘Mr. Team Visit U.S.A.’ นำทีมโดยคุณพงษ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา Producer และทีมงานทั้งหมด 13 คน ณ เมือง Losangeles มลรัฐ California, Chicago,

Milwaukee, Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา

-วิทยากรบรรยายในโครงการ ‘ GEN-X Computer Music Hardware Studio Project’ ทางด้านการประพันธ์เพลงจาก Computer จัดโดยคลื่นวิทยุสถานี Radio No Problem

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 มี.ค ครั้งที่ 3 วันที่ 21-22 เม.ย.

ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 12-13 พ.ค. 2544

และครั้งที่ 5 วันที่ 2- 3 มิ.ย. พ.ศ. 2544 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT Training ชั้น 3 สำนักวิทยาบริการสถาบันราชภัฎสวนดุสิต กทม.

-Recording Engineer” จากอัลบั้ม “ X-RAY” ศิลปิน ปีเตอร์ คอร์ป ไดแรนดัล ค่าย - แกรมมี่ อาร์พีจี

-เดินทางไปจังหวัดกระบี่ในหน้าที่ Producer จากค่าย แกรมมี่ อาร์พีจี ในรายการ ‘H2O SURVIVOR CAMP’ ร่วมกับศิลปินของค่ายคือ จั๊ก-ชวิน จัดโดยเอไทม์ มีเดีย

-Recording Engineer’ จากอัลบั้ม ‘ รักยิ่งใหญ่จากชายคนหนึ่ง’ ศิลปิน โบ-สุนิตา ลีติกุล ค่าย - แกรมมี่ อาร์พีจี

-คอรัส และ ‘ Recording Engineer’ จากอัลบั้ม‘ teerapat’ ศิลปิน ตุ้ย-ธีรภัทร์ สัจจกุล ค่าย-แกรมมี่ อาร์พีจี

-Co-Producer , Recording Engineer จากอัลบั้ม ‘ beaunon electric project’ ศิลปิน โบ-สุนิตา ลีติกุล และบันทึกเสียงที่ Big Brother Studio ค่าย - แกรมมี่ อาร์พีจี

-ทำสปอตโฆษณาเทปชุดต่าง ๆ ของค่าย –แกรมมี่ อาร์พีจี เช่น จากอัลบั้ม‘Money Money’ ศิลปินวง Mr.Team จาก อัลบั้ม “X-RAY” ศิลปิน ปีเตอร์ คอร์ป ไดแรนดัล จากอัลบั้ม ‘Glow In The Dark ศิลปินวง Double U จากอัลบั้ม ‘เทพฯ นิยาย’ ศิลปิน ศักดา พัทธสีมา

จากอัลบั้ม ‘Dancing Queen’ ศิลปินคริสติน่า อากีล่าร์ จากอัลบั้ม “ รักยิ่งใหญ่จากชายคน หนึ่ง” ศิลปิน โบ-สุนิตา ลีติกุล จากอัลบั้ม “ teerapat” ศิลปิน ตุ้ย ธีรภัทร์ สัจจกุล จากอัลบั้ม ‘beau non electric project’ ศิลปิน โบ-สุนิตา ลีติกุล ค่าย-แกรมมี่ อาร์พีจี

ปี 2545 -แต่งทำนองเพลงและเรียบเรียงเสียงประสานเพลง“คนใหม่” และทำหน้าที่ Recording Engineer จากอัลบั้ม ‘Mr. Team

Adventure’ ซึ่งเป็นอัลบั้มชุดที่ 2 ศิลปินวง Mr. Team. ค่าย-แกรมมี่ อาร์พีจี

-ทีมงานใน Concert “ ปาล์มมี่” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เม.ย. พ.ศ. 2545 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโดย เอ ไทม์ มีเดีย บริษัท แกรมมี่

- Engineer โดยคุมร้อง, อัดร้อง และ Editing Engineer จากอัลบั้ม‘ Version 4.0’ ศิลปินปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล

ปี 2554-2561 -ทำหน้าที่ Voice Trainer รายการประกวดร้องเพลง เก่งและดี To Be Number One Idol season 1-8

ปี 2546 -Co-Producer และประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงเสียประสานเพลง ‘JAMBOREE’ ซึ่งเป็นเพลง ประจำการประชุมลูกเสือโลก (20th World Scout Jambolee Thailand’ 03) โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

-Vocal Director และ Engineer และแต่งทำนองเพลง 2 เพลง คือ เพลง “ข้างเธอ” และเพลง “ชัดไปเลย” โดยบันทึกเสียงที่ Big Brothers Studio ของ ธานัท ธัญญหาญ – ค่ายแกรมมี่ อาร์พีจี

-Producer จากอัลบั้ม ‘Thai Classic Series จั๊ก-ชาตรี’ ศิลปินจั๊ก-ชวิน, ตุ้ย-ธีรภัทร, วง Mr. Team , วง Big Brothers และในอัลบั้มชุดนี้ยังทำหน้าที่ร้อง Guide ,ร้องคอรัส และคุมร้องศิลปินในห้องอัดเสียง, Edit เสียงร้องและเรียบเรียงเสียงประสานเพลง รักแล้วรอหน่อย ห้องอัดเสียงที่ใช้คือ

Big Brothers Studio

ปี 2547 -Recording Engineer อัลบั้มชุดล่าสุดชื่อชุด ‘Mr Team Bump’ ศิลปินวง Mr. Team โดยห้องอัดเสียง Big Brothers Studio ค่าย - แกรมมี่ อาร์พีจี

-เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงในรายการ First Stage Show บริษัทแกรมมี่เทเลวิชั่นออกอากาศ T.V 5 เพื่อหาแชมป์ประจำสัปดาห์ และประจำเดือนของปี

-ร้องเพลงและเล่นดนตรีงานประกวดร้องเพลงเพื่อเฟ้นหานักร้องหน้าใหม่โครงการ ‘Style by Toyota…its’You’ ร่วม ด้วยศิลปิน จั๊ก- ชวิน และศิลปินจากค่ายอื่น ๆ

-ทำหน้าที่คุมร้องศิลปินทุกค่ายในการบันทึกเทปจากโครงการ‘สานใจไทยสู่ใจใต้’ ซึ่งเป็นเพลงรณรงค์ ในการสร้างสันติสุข ให้เกิดขึ้นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชื่อเพลง ‘ขวานไทย ใจหนึ่งเดียว’ เพลงนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงขับร้องเพลงในท่อนแรก

และศิลปินค่ายอื่น ๆ ทุกค่ายทั้งลูกทุ่ง ลูกกรุง สตริง ร่วมร้อง

หมู่ สำหรับผู้ทำหน้าที่ต่างๆ มีดังนี้

หนึ่ง -ประธาน - วินิจ เลิศรัตนชัย

สอง -โปรดิวเซอร์คุมร้องศิลปิน – ธานัท ธัญญหาญ

สาม -ประพันธ์ทำนอง – แอ๊ด คาราบาว

สี่ -เรียบเรียงเสียงประสาน – พงษ์พรหม สนิทวงศ์ ณ.อยุธยา เริ่มเผยแพร่ทางโทรทัศน์และวิทยุ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2547 จนปัจจุบัน

-Produced & Arranged เพลง “เหนื่อยพอแล้ว” เพลงนี้แต่งทำนองเพลงโดย พี่ปุ้ม-พงษ์พรหม ซึ่งเป็นผลงานประกอบ เพลงภาพยนตร์ จากภาพยนตร์เรื่อง “ซีอุย”

-เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงในรายการ First Stage Show ปี 2548-2549 -นักร้องนำ เพลง ‘ความรัก’ ศิลปินวง Big Brothers และเรียบเรียงเสียงประสานเพลง ‘เติมใจให้กัน’ จากอัลบั้ม ‘ดอกไม้ไป ไหน : The Butterfly Revelutions’ บริษัท Craftsman Records

-เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันสุดยอดวงดนตรีไทยเพื่อชิงแชมป์โลกที่ประเทศอังกฤษ จากงาน M-150 GBOB 2005 และ GBOB 2006 (The Global Battle of the Bands)

-ควบคุมการร้องในห้องบันทึกเสียงเพลงธีมของนักล่าฝัน AF2 -เป็น Producer อัลบั้ม Take A Brass ! ของ Big ThesuperBand อัลบั้มนี้ได้แต่งเพลงและเรียบเรียงเสียงประสานเพลง คำเชย ๆ และทางวง Big & ThesuperBand ได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ ยอดเยี่ยม

จากวิทยุคลื่น 104.5 Fat Awards’05 ประกาศรางวัลเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2549 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากรายการสีสัน อวอร์ดส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2548

-งานเปิดตัวรายการเรียลลิตี้โชว์ 24 ชั่วโมง UBC Academy Fantasia ปี 2 ณ Play Ground

-เป็นกรรมการตัดสินเพื่อคัดเลือกผู้สมัครภาคกลางจากรายการ UBC Academy Fantasia ปี 2 ณ โรงภาพยนตร์ House RCA

(กรุงเทพ ฯ)

-เป็นกรรมการตัดสินเพื่อคัดเลือกผู้สมัคร UBC Academy Fantasia ปี 2 รอบ 50 คนให้เหลือเพียง 12 คน

-หน้าที่ Voice Trainer รับผิดชอบด้านการสอนร้องเพลง ในบ้าน Academy ที่สารินซิตี้ จากรายการ UBC Academy Fantasia ปี 2 ถ่ายทอดสด 24 ชั่วโมงทาง ยูบีซี ช่อง 16

ปี 2549 -เป็นกรรมการตัดสินประกวดวงดนตรี Hot Wave MusicAwards รอบรองชนะเลิศ ของ แกรมมี่

-เป็น Producer ร่วมจากอัลบั้ม Something in the sky ของ จั๊ก บิ๊ก แต่งทำนองเพลงและเรียบเรียงเสียงประสานเพลง คน ข้างหลัง และเพลง ปล่อยวาง

-เป็น Producer อัลบั้มของ พัดชา AF2 ค่าย Craftsman Records

-เป็น Voice Trainer รายการ AF3 (Academy Fantasia season 3) ตั้งแต่ 3 ก.ค.- 2 ก.ย.

-บันทึกเสียงร้องเพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูน Animation ของ จา-พนม ยีรัมย์ บริษัทสหมงคลฟีล์ม

-ตำแหน่ง Producer , ศิลปินนักร้องนำ วง Big & The Superband และเป็นนักร้องคู่กับจั๊ก จากอัลบั้ม จั๊ก บิ๊ก Something in the sky ผลงานวางแผงเดือน มิ.ย. 49 พร้อมหนังสือ Pocket Big “เส้นทางของเส้นเสียง” สังกัด บริษัท Craftsman Records

ปี 2548-2551 -ทำหน้าที่ Voice Trainer รายการ Academy Fantasia AF2-AF5 ซึ่งเป็นรายการ reality show 24 ชั่วโมง

ปี 2551 -Voice Trainer AF5 พ.ค. – 2 ส.ค.51

-1 ใน Producer AF5 เพลงของน้องกี๋ จากอัลบั้ม me, my dream and my producer แต่งทำนองเพลงและเรียบเรียงเสียงประสาน และคอรัส เพลง “คนไม่เอาไหน ”Piano เพลง ความหมาย…ปลายทาง ของน้องว่าน AF5

ปี 2552 -เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงรายการ CU Singing Contest

-แสดงคอน ฯ งานวันครู ชื่อคอน ฯ “วันครู วันโชว์” เวลา 20.00น. สถานที่ Hub5 รัชดา ฯ

-ร้องเพลงจากอัลบั้มชุด Dream Maker II ของ RS อัลบั้มวางแผง 21 มกราคม 2552

-ร่วมพิธีบวงสรวงปิดกล้องละครเรื่อง “ดิน น้ำ ลม ไฟ” สถานที่จังหวัดนครสวรรค์ ละครออกอากาศ วันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2553

-เข้าห้องบันทึกเสียงที่บ้านคุณ อภิไชย เย็นพูนสุข ร้องเพลง “หกสิบล้านใจ ซับเหงื่อพ่อ” ทั้งนี้จุดประสงค์ เพื่อเป็นเพลง ประกอบสารคดีเทิดพระเกียรติในหลวงเพื่อสัมภาษณ์เหล่า พสกนิกรที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ทำนอง/เรียบเรียงเสียง ประสาน อภิไชย เย็นพูนสุข เนื้อร้อง นวฉัตร

ออกอากาศ ทาง ทีวีทุกช่อง ปลายเดือน ต.ค.2552

-แต่งทำนองเพลง และเรียบเรียงเสียงประสาน เพลง “ถามไม่เอาคำตอบ”ขับร้องโดย น้องที AF6 จากอัลบั้ม Debutants AF6 The Album

-คุมร้องในห้องอัดเพลง ให้กับน้องอ๊อฟ AF6 จากอัลบั้ม Debutants AF6 The Album

-เป็นกรรมการคัดเลือกเด็กที่หาดใหญ่ จากรายการ 2 Tango -ร่วมงานเปิดตัวรายการ Reality Show รายการใหม่ชื่อรายการ “TWO Tango” สถานที่ ร้านมิ้วส์ Town in Town ทำหน้าที่ Voice Trainer

ปี 2553 -ร่วมงานแถลงข่าวเปิดอัลบั้ม Soloist Plan B น้องว่าน 2 สถานที่ สกาล่า สยามอัลบั้มวางแผง 29 ม.ค.53

-ถ่าย MV เพลง “ความเป็นจริง” ของน้องว่าน AF 2 ที่จังหวัดระยอง

-ได้รับเชิญจากกองทัพบกเข้าร่วมชมงาน “คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ฯ วงซิมโฟนี ออเคสตรา กองทัพบก” ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดิเดินทอดพระเนตรการแสดงจัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553

-เป็นกรรมการคัดเลือกนักร้องตามภาคต่าง ๆ และเป็นกรรมการรอบชิงชนะเลิศ รายการ To Be Number One Idol

-สัมภาษณ์ถ่ายทำรายการ Cable TV รายการของกันตนาที่ Studio บางใหญ่

ปี 2554 -เป็นผู้จัดละครเวทีเรื่อง Sweet War Musical (สงครามขนมหวาน) ทำหน้าที่ ประพันธ์ทำนอง เรียบเรียง เสียงประสาน กำกับดนตรี และซ้อมร้องเพลงนัก แสดง สถานที่ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ ฯ นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โครงการรถเข็นนิทานสานความห่วงใย

-เป็นกรรมการตัดสินโครงการประกวดผลงานเฉลิมพระเกียรติ์ “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” เป็นการประกวดร้อง เพลงพระราชนิพนธ์ ประกวดภาพถ่าย ประกวดภาพยนตร์ ประกอบเพลง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

-เป็นกรรมการประกวดวงดนตรี และ ประกวดร้องเพลง รายการ Bangkok Music Awards สถานที่ ลาน Central World

-เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “84 พรรษาประโยชน์สูงสุดสู่ปวงประชา” สถานที่จัด จังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักราชวัง

-เป็นกรรมการประกวดร้องเพลงรายการ ‘Thammasart Singing Contest 2011’ สถานที่ หอประชุม มธ.

-เป็นกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “84 พรรษา ประโยชน์สูงสุดสู่ปวงประชา” ภูมิภาค สุดท้าย จัดที่จังหวัด พิษณุโลก

-ทำหน้าที่เป็นครู Work Shop รายการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเป็นกรรมการประกวดร้องเพลงรอบรองชนะเลิศ

-เป็นกรรมการประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ เพลงพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จในงาน “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” สถานที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

-เข้าห้องบันทึกเสียง ร้องเพลงให้กำลังใจผู้ประสบภัย เพลง "ที่นี่มีน้ำใจ" โดยคุณ “กึ่งยิงกึ่งผ่าน” จาก wdb pantip

ศิลปินที่ร่วมร้อง มีดังนี้…

ศิลปิน ชาว Social Network, เจี๊ยบ วรรธนา, เชษฐา ยารสเอก, เวสป้า ster , วงคุณลุง, บรรเจิด สินธุ, หนึ่ง ETC, บอย ตรัย, ครูบิ๊ก AF, คณาคำ อภิรดี, สุกัลยา มิเกล, แหม่ม พัชริดา, อาร์ต Vacation , วง i Hear Band, แอ๊นท์ Teddy Ska Band, นุ้ย วิริยาภา, ใหญ่ Loso

-ร่วมร้องเพลงกับศิลปินอื่น ๆ ในงาน รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมสถานที่ พัทยา

-เข้าพบคุณ อภิไชย เย็นพูนสุข เพื่อเข้าร่วมทีมค่ายเพลง BB Records ของคุณ บุญชัย เบญจรงคกุล

-เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ To Be Number One Idol รุ่นที่ 2 ประจำปี 2455 สถานที่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ปี 2555 -Work shop รายการประกวดร้องเพลง ภปร. สถานที่โรงเรียน Hit Hotel ถนนรัชดาภิเษก

-ประกวดร้องเพลง ภปร. รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ เนื่องในมหามงคลสมัย พุทธศักราช 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา มศว. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ พระองค์ท่าน จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” จัดแสดงสื่อร่วมสมัย ประกอบการแสดงดนตรีของ วงดุริยางค์ ซิมโฟนี ออร์เคสตร้า แห่งมศว. โดยความร่วมมือของ โครงการ “ร้องรำทำเพลง” กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง วัฒนธรรม และมูลนิธิหอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ร.9

รอบการแสดง ดังนี้

 รอบสื่อมวลชน ; วันพฤหัสที่ 15 มี.ค.55  เวลา 15.00น.
 รอบธรรมดา : วันศุกร์ที่  16-วันอาทิตย์ที่ 18 มี.ค.55 แสดง
 วันละ 3 รอบ เวลา 10.00 14.00 และ 19.00น.
 สถานที่ ณ ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย ควบคุมเสียง
 ร้อง (Vocal Director)  โดย ครูบิ๊ก นายธานัท   ธัญญหาญ

-เป็นกรรมการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง รายการประกวด To Be Number One Idol

-เป็นวิทยากร Workshop ด้านการร้อง โครงการพลังเพลงพลังปัญญา สถานที่ ณ โรงแรมอลิซาเบธ ถนนประดิพัทธ์

-ร่วมแสดง คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของ "ฟอร์ด" สบชัย ไกรยูรเสน ใน "Ford and Friends Concert" โดยมีแขกรับเชิญ 4Gzm, MR.TEAM, อู๋ - โฟร์ท, ลิเดีย, หนึ่ง จักรวาร, มิกกี้, ครูบิ๊ก AF, ปุ๊ก XL Step, แอนดี้ เขมพิมุข, Boss (พี่ชาย บุรินทร์ GR), หมูคุง, วิยะดา โกมารกุล ณ นคร และ

อุ้ย รวิวรรณ จินดา

-ทำหน้าที่ ครูสอนร้องเพลง ในบ้าน จากการประกวดรายการ To Be Number One Idol ครั้งที่ 1 4 มี.ค.-พ.ค. 2557 ครั้งที่ 5 ปี 2558 ครั้งที่ 6 ปี 2559

ปี 2559 -ได้รับเกียรติ์รับรางวัลเกียรติบัตร “กินรีทอง” จากโครงการสร้างสรรค์ คนดีต้นแบบของสังคมไทย คุณค่าแห่งบุคคล ประจำปี 2559

-เป็นกรรมการประกวด Top Model Thailand 2016 -คุมร้องศิลปิน ปาล์มมี่ ในห้องบันทึกเสียงที่สุขุมวิท (อัลบั้มใหม่)

-เป็นอาจารย์สอนร้องเพลงที่ม. ศรีปทุม ขอนแก่น 1 เดือนละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน

-ถ่าย MV เพลงพระราชนิพนธ์ “ลมหนาว” โดยครูบิ๊ก ร่วมขับร้องเพลงนี้กับศิลปิน จั๊ก-ชวิน ฟอร์ด-สบชัยโบ-สุนิตา ต้าร์-Mr.Team แอนดี้-เขมพิมุข ฯลฯ สถานที่ ถ่ายทำ MV สวนหลวง ร.9

-59 ได้รับการเชิดชูเกียรติ์ โดยรับรางวัลโล่เกียรติคุณ จากงาน “สีบสานพระราชปณิธาน สร้างสรรค์ งานเพื่อแผ่นดิน” สาขา “ครูผู้ทำประโยชน์แก้ประเทศชาติ” โดยได้เจริญรอย ตามเบื้องพระยุคลบาทในสมัยแผ่นดิน รัชกาลที่ 9 ประทาน ณ วันที่ 3 ธ.ค.59 โดย ท่านหญิงมาลินี มงคล ยุคล

อมาต ยกุล พระปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว -รับเชิญเป็นกรรมการประกวดรายการทTop Model Thailand 2016 รอบชิง ฯ สถานที่ ศูนย์การค้า Central Westgate

-รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงระดับมัธยมทั้งชายและหญิง จังหวัดจันทบุรี

ปี 2560 -เป็นกรรมการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน ในรายการ To Be No. 1 Idol 2017 ทุกภาค

-ครูสอนร้องเพลง ในรายการ To Be No. 1 Idol 2017 รอบชิงฯ ร่วมร้องเพลงกับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ

-เป็นกรรมการคัดเลือกผู้เข้าประกวดนางแบบ Top Model Thailand 2017

-เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส ไปกับคณะนักเต้นเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย งานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ โดย สายการบิน LH

-อัดเทปรายการ X-Factor รับหน้าที่เป็นครูสอนร้องเพลง 1 ใน 7 ท่าน แก่ผู้เข้าประกวดในรายการ สถานที่ Workpoint studio รังสิต จ. ปทุมธานี

-รับหน้าที่เป็นกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ผู้เข้าประกวดเป็นนักเรียนชั้นประถมและมัธยมเฉพาะโรงเรียนในกทม. สถานที่ โรงเรียนเซ็นคาเบีรยล

-เป็นหนึ่งในทีมงานจัดทำ MV เพลง “แสงสุดท้าย” : รวมศิลปินก้าวคนละก้าว (Master Original) – YouTube โดยทำหน้าที่เป็นนักดนตรี “เปียโน” MV เพลง 'แสงสุดท้าย' รวมศิลปินก้าวคนละก้าว ส่งพลังให้ ' ตูน' ตูน บอดี้สแลม หรือ นาย อาทิวราห์ คงมาลัย และ ทีมงานก้าวคนละก้าวเพื่อ

11 พยาบาลทั่วประเทศ จาก อ.เบตง จังหวัดยะลา ถึง อ. แม่สาย จังหวัดเชียงราย เหนือสุดเเดนสยาม ระหว่าง วันที่ 1 พย - 25 ธค 2560 ระยะทาง ระยะทาง 2,191 กม. โดยผลงาน MV เพลง "แสงสุดท้าย" นั้น Produce by: มูลนิธิร่วมร้อยใจไทย Unify Thai Spirit Foundation และ

ทีมงาน DBS Studio, FACTORY HEAD

-เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมงานประกวดร้องเพลง To Be No.1 Idol 2018 สถานที่จัดประชุมที่กรมสุขภาพจิต

ปี 2561 -เข้าค่าย To Be Number 1 Idol 2018 ที่จังหวัพระนครศรีอยุธยา

-ซ้อมร้องเพลงวง ออเคสตร้า ของ ม. อยุธยา

ปี 2562 -รับเชิญเป็นกรรมการ การประกวดร้องเพลงรายการ Asia Pacifie 2019 ณ. ประเทศสิงคโปร์

-รับเชิญเป็นกรรมการ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชื่อรายการ เซนต์คาเบรียล Music Festivel 2019 ณ โรงแรม เซนต์คาเบรียล

-แต่งทำนอง เรียบเรียว แต่งเนื้อเพลง เพลง “ปลุก” ของดูโอ้วัยทีน วง “ 2 SISTAR” โกญ่า-คิดตี้

-ร่วมแถลงข่าว การประกวด “ เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี To Be Number One Idols รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562” สถานที่ เซ็นต์ทรัลพล่าซ่า เวสต์เกต (บางใหญ่)

-เป็นกรรมการประกวดรายการ To Be Number 1 Idols 2019 ประจำภาคตะวันออก สถานที่ จังหวัดชลบุรี

ปี 2563 -เป็นกรรมการประกวดรายการ To Be Number รุ่นที่ 10

ปี 2564 -เป็นกรรมการประกวดรายการ To Be Number รุ่นที่ 11

8. ด้านเพลงละครทีวี

ปี 2541 -ร้องเพลงประกอบละครเรื่อง “ ดุจเพชรแท้” และ “ เพลงพราย” ทางทีวีสีช่อง 7

ปี2542 -ร้องเพลงประกอบละครเรื่อง “ สามดรุณ” ทางทีวิสีช่อง 7 “แม่ปูเปรี้ยว” ทางช่อง 3 และเพลง “ คู่รักคู่รบ” ทางทีวีสีช่อง 5

ปี 2552 -แต่งทำนองเพลง “ คนที่พร้อมจะให้เธอ” ประกอบละครเรื่อง“ เศรษรีข้างเคียง” ขับร้องโดย น้องต้อล AF4 ละครออกอากาศทางช่อง 3 ประเดือน พ.ย. 52

ปี 2554 - เข้าห้องบันทึกเสียง ร้องเพลงละครเรื่อง “ ตะวัน เดือด” ของคุณนก-ฉัตรชัย เปล่งพาณิช ละครออกอากาศ เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2554 ทางทีวีช่อง 3

9.ด้านเพลงโฆษณา

ปี 2541 -ร้องเพลงโฆษณารายการ 6 วาไรตี้ 6 พิธีกร มีเพลง แสบคูณสอง, โคตรโกง, เกมแก้จน, ชิงร้อยชิงล้าน, ร้อยแวงตะแคง 15 และซี้ย่ำปึ้ก นอกจากนี้ยังร้องเพลงรายการ “ เกมแก้จน”

ทางทีวีสีช่อง 5

ปี 2542 -ร้องเพลง Jingle สถานีรายการ ‘ Hot Wave’ คลื่น 91.5

ปี 2543 -Re-arranged เพลงรายการ “สมาคมชมดาว” และขับร้องเพลงกับคุณ เทเรซ่า อากีลาร์ ออกอากาศทางทีวีสี ช่อง 3

ปี 2545 -ร้องเพลงโฆษณาสินค้า “ราชาชูรส” -เรียบเรียงเสียงประสานเพลงโฆษณา “วาสลิน โลชั่น” ขับร้องโดยนัท มีเรีย ปี 2547 -แต่งเพลงโฆษณาสำหรับแสตมป์ประวัติศาสตร์ ค่าย The Media vvdvkdkL T.V 5 เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม

ปี 2548 -ทำเพลงโฆษณา Coffee Mate ที่ห้องอัดเสียง Big Brothers แต่งทำนองเพลงโดยคุณพงษ์พรหม สนิทวงค์ ณ. อยุธยา ขบร้องโดย จั๊ก ชวิน จิตรสมบูรณ์ ศิลปินค่าย Craftsman Records ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคมMozarz Academy Lake (คุย) 01:46, 6 สิงหาคม 2564 (+07)[ตอบกลับ]