คุยเรื่องวิกิพีเดีย:ระดับการเข้าถึงของผู้ใช้

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาวิกิพีเดีย ระดับการเข้าถึงของผู้ใช้

  ภาษาจากการแปล[แก้]

  เนื่องจากเห็นว่ามีบางจุดของหน้าโครงการที่ใช้ภาษาไม่ค่อยถูกต้อง กล่าวอย่างชัดเจนคืออาจจะเป็นการแปลที่ไม่ค่อยสละสลวย ดังตัวอย่างนี้ :

  "ในบางสถานการณ์ จำเป็นสำหรับบัญชีที่ต้องยกเว้นจากระยะยืนยันที่เป็นประจำ กลุ่ม 'ยืนยัน' มีสิทธิเหมือนกับกลุ่มเทียม 'ยืนยันอัตโนมัติ' แต่ผู้ดูแลระบบสามารถให้ได้ตามความจำเป็น ไม่มีประโยชน์ที่จะให้สิทธินี้แก่ผู้ใช้ที่บัญชียืนยันอัตโนมัติแล้ว เพราะให้ความสามารถอย่างเดียวกัน" (ในส่วน กลุ่มผู้ใช้ > ผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติและผู้ใช้ยืนยันแล้ว)

  ซึ่งควรจะแก้ไขเป็นเช่นนี้ (หากลองอิงจากคำแปลปัจจุบัน) :

  "ในบางกรณีอาจมีบัญชีที่มีความจำเป็นที่ต้องยกเว้นเงื่อนไขในระยะเวลาสำหรับการยืนยันผู้ใช้ กลุ่ม 'ยืนยัน' ..."

  หรือหากอิงจากการแก้ไขล่าสุดของวิกิพีเดียอังกฤษ (ซึ่งยังมีความคล้ายคลึงกันอยู่) :

  "ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นสำหรับบัญชีที่ต้องมีการยกเว้นข้อปฎิบัติในระยะเวลาสำหรับการยืนยันผู้ใช้และต้องมีการยืนยันในทันที กลุ่ม 'ยืนยัน' ..."

  ทั้งนี้ผมขอไม่ทำการแก้ไขใด ๆ ต่อหน้าดังกล่าวเพราะยังไม่มีความชัดเจนพอในระดับหนึ่ง แต่ผมได้ประกาศลงในหน้าคุยฯ นี้ เพื่อแจ้งผู้ที่เฝ้าหน้านี้อยู่เป็นต้นได้ทราบต่อไป (อีกทั้งหน้านี้มีความยาวพอสมควรและน่าจะไม่ค่อยมีการแก้ไข) --NP-chaonay (คุย) 20:41, 22 ธันวาคม 2563 (+07)Reply[ตอบกลับ]