คำร้องขอสิทธิฟ้องร้องรัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
“คำร้องขอสิทธิฟ้องร้องรัฐ” หอเอกสารแห่งชาติ, ลอนดอน

คำร้องขอสิทธิฟ้องร้องรัฐ (อังกฤษ: Petition of Right) เป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดฉบับหนึ่งในรัฐธรรมนูญของอังกฤษที่ระบุเสรีภาพบางประการของประชาราษฎรที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงมีสิทธิที่จะแตะต้องได้ คำร้องขอนี้เป็นเอกสารที่ร่างโดยรัฐสภาแห่งอังกฤษก่อนหน้าที่จะเข้าสู่สงครามกลางเมืองอังกฤษ คำร้องขอได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1628 และได้รับพระบรมราชานุมัติ (royal assent) จากสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 ในเดือนมิถุนายนของปีเดียวกัน หัวใจสำคัญ ๆ ของคำร้องขอก็ได้แก่การย้ำหลักที่ว่าภาษีเป็นสิ่งที่บังคับใช้ได้โดยรัฐสภาเท่านั้น; การประกาศกฎอัยการศึกไม่สามารถทำได้ในยามสงบ และนักโทษสามารถประท้วงการจับกุมโดยหมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล (writ of habeas corpus) ว่าถูกต้องหรือไม่ได้ นอกจากนั้น คำร้องขอยังห้ามการใช้ที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลในการซ่องสุมกำลังคนที่เป็นรากฐานของ บทแก้ข้อที่สามของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา (Third Amendment to the United States Constitution)

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]