ข้ามไปเนื้อหา

ความละเอียดภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความละเอียดภาพ (image resolution) เป็นค่าตัวเลขที่ระบุความหนาแน่นของจำนวนพิกเซลในภาพบิตแมป

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความละเอียดของเส้นตารางที่แสดงภาพเรียกว่าความละเอียดภาพ และโดยทั่วไปจะแสดงเป็นตัวเลขว่าภาพแบ่งละเอียดแค่ไหนต่อหน่วยหนึ่งนิ้ว

ความแตกต่างในความละเอียด

หน่วย[แก้]

โดยทั่วไปหน่วยที่ใช้บ่อยที่สุดคือ จุดต่อนิ้ว (dots per inch, dpi) นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่คล้ายกัน ได้แก่ พิกเซลต่อนิ้ว (pixels per inch, ppi) และ เส้นต่อนิ้ว (lines per inch, lpi) โดย dpi จะใช้บอกสมบัติของอุปกรณ์ เช่น เครื่องกราดภาพ ส่วน ppi และ lpi ส่วนใหญ่จะใช้ในวัตถุที่แสดงหรือพิมพ์ชุดของเส้นเป็นพื้นผิว ไม่สามารถเปรียบเทียบค่าเหล่านี้ได้โดยตรง นอกจากหน่วยเหล่านี้แล้ว ยังมีหน่วยที่เรียกว่า พิกเซลต่อเมตร (pixels per meter, ppm) ซึ่งไม่ได้พบเห็นได้ทั่วไป หน่วยนี้ใช้ภายในในรูปแบบไฟล์รูปภาพเช่น BMP[1] และ PNG แต่เนื่องจากโปรแกรมประยุกต์การแสดงภาพส่วนใหญ่มักจะแสดงผลโดยแปลงหน่วย ppm เป็นหน่วย ppi ผู้ใช้ทั่วไปจึงมักจะไม่จำเป็นต้องใส่ใจตรงนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและจำนวนพิกเซลแสดงได้ด้วยสูตรต่อไปนี้

ความยาว = จำนวนพิกเซล / ความละเอียดภาพ

ความสัมพันธ์นี้จำเป็นต่อการวาดภาพที่มีขนาดเท่ากันบนอุปกรณ์ที่มีความละเอียดต่างกัน

อ้างอิง[แก้]