คลองลากค้อน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คลองลากค้อน เป็นคลองสายสำคัญในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา มีจุดเริ่มต้นจากคลองพระยาบรรลือ ในอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไหลลงมาทางทิศใต้ หลังจากนั้นเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอไทรน้อย และอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี กับอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จากนั้นจึงเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอบางบัวทอง และอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพียงระยะสั้นๆ ก่อนจะเข้าสู่เขตอำเภอบางบัวทองตลอดทั้งสาย และไปบรรจบกับคลองบางบัวทองในอำเภอบางบัวทอง รวมระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ปัจจุบันใช้สำหรับการสัญจรทางน้ำ และใช้สำหรับผันน้ำออกจากคลองพระยาบันลือลงสู่คลองบางบัวทองเพื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม