ข้ามไปเนื้อหา

คลองกะเปอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คลองกะเปอร์ บ้างเรียก แม่น้ำกะเปอร์ เป็นคลองในอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เกิดจากคลองแพรกขวาไหลไปรวมกับคลองแพรกซ้ายที่บ้านกลาง ตำบลบ้านนา ไปออกทะเลอันดามัน ที่ตำบลม่วงกลวง คลองมีความยาว 35 กิโลเมตร[1]

บริเวณปากคลองกะเปอร์เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ำกระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ ซึ่งได้รับการลงทะเบียนเป็นที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ ลำดับที่ 1183 (14 สิงหาคม พ.ศ. 2545) อันเนื่องจากมีระบบนิเวศหลากหลาย เป็นพื้นที่ป่าชายเลนแห่งแรกของโลกที่ได้รับการลงทะเบียน[2]

ปากคลองกะเปอร์มีทั้งป่าชายเลน หาดทรายและแหล่งปะการัง ป่าชายเลนบางแห่งอยู่ติดกับภูเขาและหาดเลน พบนกอย่างน้อย 50 ชนิด เป็นนกน้ำ นกชายเลนอย่างน้อย 20 ชนิด นกประจำถิ่น 38 ชนิด นกอพยพนอกฤดูกาลผสมพันธุ์ 10 ชนิด นกอพยพในฤดูกาลผสมพันธุ์ 1 ชนิด สัตว์ที่พบเช่นลิงลมและลิงแสม[3]

อ้างอิง

[แก้]
  1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๒ (อักษร ก-ธ) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๙. (แก้ไขปรับปรุงข้อมูลเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓)
  2. "ชวนไปรู้จัก 15 พื้นที่ชุ่มน้ำไทยขึ้นทะเบียนแรมซาร์ไซต์". ผู้จัดการออนไลน์.
  3. "ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ำกระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ จังหวัดระนอง" (PDF).