ขัณฑสกร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ขัณฑสกร (ขัน-ทด-สะ-กอน) อาจหมายถึง

  • แซกคารีน (saccharin) - ชื่อสารประกอบเคมี ลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้เล็กน้อย มีความหวานประมาณ 550 เท่าของน้ำตาลทราย ไม่มีคุณค่าทางอาหาร
  • น้ำตาลกรวด - น้ำตาลที่ย่อยเป็นก้อนหยาบกว่าน้ำตาลทราย
  • ขัณฑสกร - เครื่องยาไทยอย่างหนึ่งคล้ายน้ำตาลกรวด
  • ขัณฑสกร - น้ำตาลชนิดหนึ่งเชื่อกันว่าเกิดที่ใบบัว ปรากฏในมหาชาติคำหลวง จุลพลกัณฑ์ ว่า "เมื่อเวลาพุ่มไม้มีดอกออกตระการบานเต็มที่พร้อมฤดู เสาวคนธรสเรณูโรยร่วงลงบนใบอุบลซึ่งลอยลาดดาดาษอยู่บนหลังน้ำ เมื่อล่วงเวลากาลก็ก่อเกิดโอชะวิเศษหวานเป็นมธุรส มีนามกำหนดเรียกว่า โบกขรมธุ ผู้เรียนรู้ลุในตำราแพทยศาสตร์ย่อมสืบเสาะแสวงหามาประกอบใช้ในการโอสถ มีนามปรากฏเรียกว่า ขัณฑสกร"