การปิดกั้น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การปิดกั้น หรือ การบล็อก (อังกฤษ: block) คือมาตรการทางเทคนิคที่ใช้สำหรับจำกัดการเข้าถึงสารสนเทศหรือทรัพยากรอย่างใดอย่างหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันมิให้สารสนเทศหรือทรัพยากรนั้นถูกปั่นป่วนเสียหาย หรือเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อย

ผลจากการปิดกั้น[แก้]

การปิดกั้นทำให้ผู้ใช้อาจถูกลิดรอนเอกสิทธิ์เฉพาะบางอย่าง เช่นความสามารถในการเรียกดู การเผยแพร่เนื้อหา หรือการสื่อสารกับผู้ใช้อื่น หรืออาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่เป็นประเด็นโดยสิ้นเชิง การปิดกั้นสามารถกระทำได้กับบัญชีผู้ใช้รายบุคคลหรือช่วงของเลขที่อยู่ไอพีโดยผู้ดูแลระบบ ส่วนมากบริการหรือเว็บไซต์เฉพาะรายมักจัดตั้งนโยบายการปิดกั้นไว้ และการปิดกั้นจะกระทำเป็นแต่ละกรณีไป ไม่เกี่ยวกับกรณีอื่น แต่ผลจากการปิดกั้นโดยผู้ดูแลระบบก็ทำให้ผู้ใช้แสวงหาวิธีการอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดกั้น เช่นการสมัครบัญชีผู้ใช้ซ้ำซ้อน การเปลี่ยนเส้นทางการเชื่อมต่อผ่านพร็อกซี รวมไปถึงการเจาะระบบโดยมิชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้รัฐอาจใช้อำนาจบังคับสั่งการปิดกั้นบริการหรือเว็บไซต์โดยทางอ้อมก็ได้ แต่ก็อาจทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงเช่นกัน เช่นการเปิดเว็บไซต์สำรอง การกระจายเนื้อหาไปยังแหล่งอื่น เป็นต้น

การปิดกั้นก็สามารถกระทำได้โดยผู้ใช้เองหากบริการนั้นได้จัดเตรียมไว้ให้ ตัวอย่างเช่นเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ส่วนมาก อาทิซอฟต์แวร์สนทนาและเว็บไซต์เครือข่ายสังคม อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถปิดกั้นมิให้ผู้ใช้อื่นติดต่อกับตนได้ หรือปิดกั้นมิให้ผู้ใช้อื่นหรือโปรแกรมประยุกต์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว การปิดกั้นเช่นนี้ก็มิได้มีผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการหรือเว็บไซต์ในส่วนอื่นตามปกติของผู้ใช้คนอื่น

ดูเพิ่ม[แก้]