การตรวจพิจารณาอินเทอร์เน็ต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
ระดับการตรวจพิจารณาอินเทอร์เน็ตของประเทศต่าง ๆ โดยองค์กรนักข่าวไร้พรมแดน
  ไม่มีการตรวจพิจารณา
  มีการตรวจพิจารณาบางส่วน
  ประเทศที่อยู่ภายใต้การสอดส่องจากองค์กรนักข่าวไร้พรมแดน
  หลุมดำอินเทอร์เน็ต (ประเทศที่มีการตรวจพิจารณาอย่างหนัก)

การตรวจพิจารณาอินเทอร์เน็ต คือการควบคุมหรือระงับ การเผยแพร่หรือการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งประเด็นข้อขัดแย้งทางกฎหมายเช่นเดียวกับการตรวจพิจารณาในลักษณะอื่น ๆ