ข้ามไปเนื้อหา

กล้ามเนื้อลืมตา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กล้ามเนื้อลืมตา
(Levator palpebrae superioris)
กล้ามเนื้อตา
กลุ่มเรกตัส: 2 = ซุพีเรียร์, 3 = อินฟีเรียร์, 4 = มีเดียล, 5 = แลทเทอรัล
กลุ่มออบลีก: 6 = ซุพีเรียร์, 8 = อินฟีเรียร์
กล้ามเนื้ออื่นๆ: 9 = กล้ามเนื้อลืมตา
โครงสร้างอื่นๆ: 1 = แอนนูลัส ออฟ ซินน์, 7 = โทรเคลียร์ของซุพีเรยร์ ออบลีก, 10 = หนังตาบน, 11 = เปลือกลูกตา, 12 = เส้นประสาทตา
ภาพตัดแนวตั้งของเบ้าตาข้างขวา
รายละเอียด
จุดยึดกระดูกสฟีนอยด์ (sphenoid bone)
จุดเกาะแผ่นหนังตาบน (superior tarsal plate)
หลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงลูกตา (ophthalmic artery)
ประสาทเส้นประสาทกล้ามเนื้อตา (oculomotor nerve)
การกระทำลืมตา
ตัวต้านกล้ามเนื้อหลับตา
ตัวระบุ
ภาษาละตินmusculus levator palpebrae superioris
TA98A15.2.07.020
TA22052
FMA49041
ศัพท์ทางกายวิภาคของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อลืมตา เป็นกล้ามเนื้อในเบ้าตา