ข้ามไปเนื้อหา

กรดเปอร์ซีนิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กรดเปอร์ซีนิก (H4XeO6) เป็นกรดสมมติที่ใช้อธิบายสารละลายในน้ำของซีนอนเททรอกไซด์ (เหมือนกับโครเมียมไตรออกไซด์ที่เชื่อกันว่าเมื่อละลายในน้ำจะได้กรดโครมิก และเกิดสารประกอบของโครเมตไอออนและไดโครเมตไอออน) ซึ่งในสารประกอบนี้ ซีนอนมีเลขออกซิเดชันเท่ากับ +8 จึงเป็นผลทำให้กรดชนิดนี้เป็นตัวออกซิไดส์ที่รุนแรงรวมทั้งยังมีความเป็นกรดสูง เนื่องจากอะตอมของซีนอนจะดึงดูดอิเล็กตรอนเอาไว้ได้แรงมาก ทำให้พันธะระหว่าง O-H อ่อน โปรตอนจึงสามารถแตกตัวได้ง่าย แต่ยังมีความเป็นกรดต่ำกว่ากรดเปอร์คลอริก เป็นกรดที่มีสี่โปรตอน (en:tetraprotic acid) ซึ่งสามารถแตกตัวให้โปรตอนได้ 4 ตัวต่อ 1 โมเลกุล และยังสามารถเกิดเป็นเกลือของแอนไอออนที่มีคุณสมบัติเป็นแอมโฟเทอริกได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่นซิลเวอร์เปอร์ซีเนต จะเกิดสารประกอบดังนี้

  • โมโนซิลเวอร์ ไตรไฮโดรเจนเปอร์ซีเนต - AgH3XeO6
  • ไดซิลเวอร์ ไดไฮโดรเจนเปอร์ซีเนต - Ag2H2XeO6
  • ไตรซิลเวอร์ โมโนไฮโดรเจนเปอร์ซีเนต - Ag3HXeO6
  • เตตระซิลเวอร์เปอร์ซีเนต - Ag4XeO6

ซีนอนเททรอกไซด์อาจเทียบได้กับออสเมียมเททรอกไซด์ (กรดออสมิก) ในด้านของการเป็นออกไซด์ที่เป็นกรดและมีเลขออกซิเดชันสูงเหมือนกัน ซึ่งเป็นผลให้เป็นตัวออกซิไดส์ที่ดีเช่นกัน