กรดลูนูลาริก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กรดลูนูลาริก (Lunularic acid)เป็นสารในพืชกลุ่มลิเวอร์เวิร์ตซึ่งมีโครงสร้างใกล้เคียงกับกรดแอบไซซิกในพืชชั้นสูง โดยป้องกันมิให้แกมีต (Gemmaet) งอกจนกว่าจะหลุดออกจากแทลลัส (Thallus) ของต้นแม่ การออกฤทธิ์ของกรดลูนูลาริกตอบสนองต่อช่วงวันด้วยโดยจะพบมากในช่วงวันยาวแต่พบน้อยในช่วงวันสั้น กรดลูนูลาริกพบในพืชชั้นต่ำอย่างอื่นด้วยเช่นกันแต่ไม่พบในสาหร่าย

อ้างอิง[แก้]

  • วันทนี สว่างอารมณ์. 2542. การเจริญและการเติบโตของพืช. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา