กรดแอบไซซิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรดแอบไซซิก
Abscisic acid
ชื่อตาม IUPAC [S-(Z,E)]-5-(1-Hydroxy-2,6,6 -trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen- 1-yl)-3-methyl-2,4-pentanedienoic acid[1]
เลขทะเบียน
ตัวย่อ ABA
เลขทะเบียน CAS [21293-29-8]
SMILES
 
InChI
 
คุณสมบัติ
สูตรเคมี C15H20O4
มวลต่อหนึ่งโมล 264.32 g/mol
จุดหลอมเหลว

161-163 °C

จุดเดือด

120 °C (sublimes)

หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

กรดแอบไซซิก (อังกฤษ: Abscisic acid) เป็นฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชทนต่อสภาวะเครียดต่างๆได้ดี มีบทบาทในการเจริญพัฒนาของเอ็มบริโอ การพักตัวของเมล็ดและของตาพืช พบในพืชที่มีระบบท่อลำเลียงทั่วไป มอสส์ สาหร่าย แต่ไม่พบในลิเวอร์เวิร์ต[2] การออกฤทธิ์ทางสรีรวิทยาที่สำคัญของกรดแอบไซซิกที่สำคัญ ได้แก่ [3] [4]

 • ปากใบที่ได้รับกรดแอบไซซิกจะปิดไม่ว่าจะอยู่ในที่มืดหรือสว่าง
 • เมื่อพืชอยู่ในดินเค็มหรืออากาศหนาวเย็น พืชจะสร้างกรดแอบไซซิกมากขึ้นเช่นกัน โดยในพืชทนเค็มนั้น กรดแอบไซซิกจะกระตุ้นให้มีการสร้างโปรตีนพิเศษชื่อออสโมตินมากขึ้น
 • ผลต่อการงอกของเมล็ด กรดแอบไซซิกมีผลยับยั้งการงอกของเมล็ด ทำให้มีการพักตัวของเอ็มบริโอ จนกว่าเมล็ดเริ่มงอก เอ็มบริโอจึงเริ่มเจริญอีกครั้งหนึ่ง
 • การพักตัวของพืช กรดแอบไซซิกเป็นฮอร์โมนสำคัญที่ทำให้ตาพืชเข้าสู่ระยะพักตัว
 • ชักนำการหลุดร่วงและการเสื่อมชรา ผลต่อการหลุดร่วงของกรดแอบไซซิกเป็นผลโดยอ้อม คือไปกระตุ้นให้เซลล์พืชที่แก่สร้างเอทิลีนมากขึ้น
 • การควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน กรดแอบไซซิกมีผลทำให้การสังเคราะห์โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตน้อยลง
 • กรดแอบไซซิกมีผลในการลดการคายน้ำและเพิ่มการดูดซึมน้ำของราก กระตุ้นการดูดไอออนเข้าสู่ราก ชักนำการเติบโตของราก กระตุ้นการเกิดรากแขนงแต่กดการเจริญของใบ ทำให้ใบมีขนาดเล็กลง
 • กรดแอบไซซิกชักนำการออกดอกในพืชวันสั้นและยับยั้งการออกดอกในพืชวันยาว
 • ยังยั้งการขยายของเซลล์โดยออกฤทธิ์ในทางตรงกันข้ามกับออกซิน
 • กระตุ้นการเคลื่อนไหวที่ตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วง

อ้างอิง[แก้]

 1. Abscisic Acid Chemical Name
 2. วันทนี สว่างอารมณ์, 2542
 3. วันทนี สว่างอารมณ์, 2542
 4. สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์, 2544
 • วันทนี สว่างอารมณ์. 2542. การเจริญและการเติบโตของพืช. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์. 2544. สรีรวิทยาการพัฒนาการของพืช. กรุงเทพฯ: คลังนานาวิทยา.