กรดจัสโมนิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรดจัสโมนิก
Jasmonic acid
ชื่อ
IUPAC name
(1R,2R)-3-Oxo-2-(2Z)-2-pentenyl-cyclopentaneacetic acid
ชื่ออื่น
Jasmonic acid
(-)-Jasmonic acid
JA
เลขทะเบียน
3D model (JSmol)
  • O=C1[C@H](C/C=C\CC)[C@@H](CC(O)=O)CC1
คุณสมบัติ
C12H18O3
มวลโมเลกุล 210.27 g/mol
ความหนาแน่น ? g/cm3
จุดเดือด 160 °C at 0.7 mmHg
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa

กรดจัสโมนิกเป็นสารอินทรีย์ที่พบในพืชหลายชนิดรวมทั้งในน้ำมันหอมระเหยของมะลิ และยังพบในมอสและเฟินด้วย สังเคราะห์มาจากกรดไขมันคือกรดลิโนเลนิก มีโครงสร้างใกล้เคียงกับกรดแอบไซซิก มีผลในด้านการยับยั้งการเจริญเติบโตและกระตุ้นการชราและการหลุดร่วงของใบ การลงหัว การขดของมือพืช การสุกและการสร้างเม็ดสีในผล ยับยั้งการงอกของเมล็ด ยับยั้งการเจริญของราก ยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสง [1][2]

สารประกอบเอสเทอร์ของกรดจัสโมนิกเช่นก๊าซเมทิลจัสโมเนตซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยในพืชออกฤทธิ์ทางสรีรวิทยาได้เช่นกัน เช่นกระตุ้นการทำงานของโปรตีเนสในมะเขือเทศ และชักนำการขดของมือพืช [3]

อ้างอิง[แก้]

  1. วันทนี สว่างอารมณ์, 2542
  2. สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์, 2544
  3. สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์, 2544
  • วันทนี สว่างอารมณ์. 2542. การเจริญและการเติบโตของพืช. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์. 2544. สรีรวิทยาการพัฒนาการของพืช. กรุงเทพฯ: คลังนานาวิทยา.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • Comprehensive Natural Products Chemistry : Polyketides and Other Secondary Metabolites Including Fatty Acids and Their Derivatives by Ushio Sankawa (Editor), Derek H. R. Barton (Editor), Koji Nakanishi (Editor) and Otto Meth-Cohn (Editor). ISBN 0-08-043153-4