ไซโทพลาซึม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
ภาพเซลล์โดยสัตว์ทั่วไป ประกอบด้วยออร์แกเนลล์ต่าง ๆ ดังนี้
(1) นิวคลีโอลัส
เป็นส่วนหนึ่งของนิวเคลียสที่มีลักษณะเป็นก้อนอนุภาคหนาทึบ เป็นแหล่งที่สร้างไรโบโซม (2) นิวเคลียส
มีลักษณะเป็นก้อนกลมหรือค่อนข้างกลม ทำหน้าที่ดังนี้ -ควบคุมเมแทบอลิซึมของเซลล์ -ควบคุมการแบ่งเซลล์ -ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนและเอนไซม์ -ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (3) ไรโบโซม
มีลักษณะเป็นฮอร์โมนขนาดเล็ก ไม่มีเยื่อหุ้ม ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีน (4) เวสิเคิล
(5) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวขรุขระ
เป็นบริเวณที่อยู่ของไรโบโซม ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีน (6) กอลไจแอปพาราตัส
(7) ไซโทสเกลเลตอน
(8) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวเรียบ
ช่วยกำจัดสารพิษและสเตอรอยด์ พบในต่อมหมวกไต อัณฑะ รังไข่ ตับ (9) ไมโทคอนเดรีย
เป็นแหล่งสร้างพลังงานให้เซลล์ (10) แวคิวโอล
ทำหน้าที่สะสมสารต่างๆ (11) ไซโทพลาซึม
เป็นของเหลวที่มีส่วนประกอบหลายชนิดรวมกันอยู่ (12) ไลโซโซม
ทำหน้าที่กำจัดของเสียและเซลล์ที่เสื่อมสภาพแล้ว (13) เซนทริโอล

พบในสัตว์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวช่วยยึดเส้นใยสปินเดินในการเคลื่อนที่ของโครโมโซม และช่วยในการแบ่งเซลล์

ไซโทพลาซีม เป็นส่วนหนึ่งของโพรโทพลาสซึม ที่อยู่รอบ ๆ นิวเคลียส ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีชีวิตภายในเซลล์ เป็นของเหลว ซึ่งภายในมีหลายอย่างที่สำคัญเช่น คลอโรพลาสต์ ในคลอโรพลาสมีคลอโรฟิลล์เอาไว้สังเคราะห์แสง มีออแกเนล ซึ่งทำให้เซลล์มีชีวิตอยู่ได้เป็นต้น ซึ่งสามารถพบได้ทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์