วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
PAKTHONGCHAI TETHNICAL COLLEGE
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.jpg
สถาปนา 28 ก.ค. พ.ศ. 2540
ประเภท รัฐบาล - วิทยาลัย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคปัก
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เป็นสถาบันการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ ปวช.และ ปวส.