ตำบลเนินมะปราง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลเนินมะปราง
Tambon Noen Maprang
สถิติ
จังหวัด: พิษณุโลก
อำเภอ: เนินมะปราง
รหัสไปรษณีย์: 65190
รหัสทางภูมิศาสตร์: 650906

ตำบลเนินมะปราง เป็นตำบลในอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ภูมิศาสตร์[แก้]

ตำบลเนินมะปรางเป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขาและเนินเขา มีลำห้วยลำคลองไหลผ่านโดยรอบ เป็นตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเนินมะปรางและบริเวณที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง

ตำบลเนินมะปรางมีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดกับตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 • ทิศตะวันออก ติดกับตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 • ทิศใต้ ติดกับตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 • ทิศตะวันตก ติดกับตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

การปกครอง[แก้]

สำนักงานเทศบาลตำบลเนินมะปราง

ตำบลเนินมะปรางประกอบด้วยหมู่บ้าน 9 แห่ง คือ หมู่ 1 บ้านใหม่ทองประเสริฐ, หมู่ 2 บ้านเนินมะปราง, หมู่ 3 และ 9 บ้านหนองขอน, หมู่ 4 บ้านเนินกะบาก, หมู่ 5 บ้านเนินดิน, หมู่ 6 บ้านนา และ หมู่ 7 และ 8 บ้านดงงู ท้องที่ตำบลอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเนินมะปราง เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 2, 4, 6 (บางส่วน) ของตำบลเนินมะปราง ขนาดพื้นที่ 7.76 ตารางกิโลเมตร[1] จำนวนประชากร 3,620 คน ความหนาแน่น 298 คนต่อตารางกิโลเมตร
 • องค์การบริหารส่วนตำบล​​เนินมะปราง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเนินมะปรางส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาล ขนาดพื้นที่ 89 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรชาย 5,058 คน จำนวนประชากรหญิง 4,760 คน รวม 9,818 คน 1,489 หลังคาเรือน

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • สถานีตำรวจภูธรเนินมะปราง เลขที่ 509 หมู่ 4
 • วัด[2]
  • วัดมหานิกาย - วัดเนินมะปราง, วัดบ้านใหม่ทองประเสริฐ, วัดเนินดิน, วัดบ้านนา, วัดศรีมงคล, วัดถ้ำทองเจริญธรรม, วัดหนองขอน
  • วัดธรรมยุต - วัดป่าถาวโร
 • สำนักสงฆ์ - สำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์สามต้น
 • คริสตจักร - คริสตจักรเนินกะบาก, คริสตจักรความหวังนิมิตเนินมะปราง
 • สถานศึกษา
  • โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
  • โรงเรียนเนินดินราษฎร์อุทิศ
  • โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
  • โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์
  • โรงเรียน A.J.
  • กศน.นป. (ห้องสมุดประชาชน)
 • หน่วยงานสาธารณะสุข
  • โรงพยาบาลเนินมะปราง เลขที่ 364 หมู่ 2
  • ศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอเนินมะปราง

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

 • เส้นทางขี่จักรยานภูเขาบ้านดงงูเส้นทางชมท้องทุ่งและภูเขาหินบ้านเนินดิน
 • เส้นทางชมแปลงเกษตรและพืชสวนบ้านหนองขอน
 • ตลาดสดเทศบาลตำบลเนินมะปราง
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล

อ้างอิง[แก้]