จักรพรรดิฮั่นฮุ่ย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จักรพรรดิฮั่นฮุ่ย

พระนาม หลิวหยิง
พระนามเต็ม ราชสกุล: Liu (劉 liú)
Given name: Ying (盈 yíng)
พระอิสริยยศ จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
ครองราชย์ 195 BC – 188 BC
รัชกาลก่อนหน้า ฮั่นเกาจู่
รัชกาลถัดไป หลิวกง
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 210 BC
สวรรคต 188 BC (aged 22)
พระราชบิดา ฮั่นเกาจู่
พระราชมารดา ลิจื้อ
พระมเหสี Zhang Yan
พระราชบุตร หลิวกง
หลิวฮง
Liu Chao, Prince of Hengshan
Liu Wu, Prince of Huaiyang
Liu Jiang, Prince of Huaiyang
Liu Buyi, Prince of Hengshan
Liu Tai, Prince of Jichuan

สมเด็จพระจักรพรรดิฮุ่ยแห่งราชวงศ์ฮั่น หรือ ฮั่นฮุ่ยตี้ (210 ปีก่อนคริสตกาล-188 ปีก่อนคริสตกาล) ทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตก มีพระนามเดิมว่า หลิวอิง โดยเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 ในจักรพรรดิฮั่นเกาจู (หลิวปัง) ประสูติเมื่อ 210 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ. 333) ถึงแม้พระองค์จะเป็นโอรสองค์ที่ 2 แต่ทรงได้เป็นองค์รัชทายาทเพราะพระราชโอรสองค์โต หลิวเฟย เป็นพระราชโอรสที่ประสูติแต่พระสนมเมื่อพระราชบิดาสวรรคตระหว่างปราบกบฏของอิงปู้ องค์รัชทายาทหลิวอิงจึงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิฮั่นฮุ่ยตี้ เมื่อพระชนม์เพียง 15 พรรษาเมื่อ 195 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ. 348) ทรงครองราชย์ได้เพียง 7 ปีก็สวรรรคตเมื่อ 188 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ. 355) ด้วยพระชนม์เพียง 22 พรรษา องค์รัชทายาทหลิวกงจึงเสด็จขึ้นครองราชย์แทน

ก่อนหน้า จักรพรรดิฮั่นฮุ่ย ถัดไป
จักรพรรดิฮั่นเกาจู 2leftarrow.png จักรพรรดิจีน
(195 ปีก่อนคริสตกาล - 188 ปีก่อนคริสตกาล)
2rightarrow.png จักรพรรดิฮั่นเซ่าตี้กง
(หลิวกง)