จักรพรรดิฮั่นอัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมเด็จพระจักรพรรดิอันแห่งราชวงศ์ฮั่น หรือ ฮั่นอันตี้ (ค.ศ. 94 - 125) ทรงพระนามเดิมว่าองค์ชายหลิวหู เป็นพระโอรสในองค์ชายหลิวชิง พระเชษฐาของจักรพรรดิฮั่นเหอตี้

โดยที่จริงพระองค์ไม่มีสิทธิ์ครองราชย์ แต่เนื่องจากจักรพรรดิฮั่นชางตี้พระญาติสวรรคตเมื่อทรงพระเยาว์และไร้รัชทายาท เหล่าขุนนางข้าราชการจึงปรึกษาหารือ และลงมติให้ไปอัญเชิญองค์ชายหลิวหู ขณะพระชนม์เพียง 12 พรรษาขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ทรงพระนามว่า จักรพรรดิฮั่นอันตี้ แต่เนื่องจากยังทรงพระเยาว์ เตงไทเฮาจึงทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

เมื่อเตงไทเฮาสวรรคตในปี ค.ศ. 121 (พ.ศ. 664) จักรพรรดิฮั่นอันตี้พระชนม์ 27 พรรษา จึงทรงครองราชย์อย่างเต็มที่ ทรงครองราชย์ได้ 19 ปี ก็สวรรคตเมื่อ ค.ศ. 125 (พ.ศ. 668) ขณะพระชนม์เพียง 32 พรรษา องค์ชายหลิวอี้ จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมาเป็น จักรพรรดิฮั่นจ้าวตี้

ก่อนหน้า จักรพรรดิฮั่นอัน ถัดไป
จักรพรรดิฮั่นชางตี้ 2leftarrow.png จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 649 - พ.ศ. 668)
2rightarrow.png จักรพรรดิฮั่นจ้าวตี้