การดำรงอยู่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปากกาด้ามนี้สีน้ำเงิน

การดำรงอยู่ ปกติจะหมายถึง สถานะหรือความจริง ของการมีอยู่ แต่การดำรงอยู่ยังมีความหมายอื่นๆอีกมาก ในภาษาไทย การดำรงอยู่ จะเชื่อมต่ออยู่กับกริยา การเป็น อยู่ คือ

  1. ฉันเป็นมนุษย์มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือโฮโมซาเปี่ยน ซาเปี่ยน.
  2. ปากกาด้ามนี้สีนำน้ำเงิน
  3. ท้องฟ้าสีน้ำเงิน.
  4. รากที่สามที่เป็นจำนวนเต็มบวกของ แปด เท่ากับ สอง

ในประโยคที่หนึ่ง สองสาม เราสามารถเชื่อได้อย่างแน่นอนว่า เป็นความจริงเพราะเรามีประสาทสัมผัส แต่ข้อที่ สี่ ต้องใช้ ทักษะทางคณิตศาสตร์บ้างเพื่อจะค้นหาว่าอะไรที่ดำรงอยู่จริง คำถามที่ถามว่าอะไรคือการดำรงอยู่เป็นคำถามที่สำคัญทางปรัชญา และคนคิดว่าอริสโตเติล คือมนุษย์คนแรกที่คิดคำถามนี้ขึ้นมา