UTC+5:45

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

UTC+5:45 เป็นเขตเวลาที่เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาสากลเชิงพิกัด 5 ชั่วโมง 45 นาที ใช้ในประเทศเนปาล โดยเรื่มใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2529