Strand Sort

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Strand Sort คือ อัลกอริธึมการจัดเรียงที่ทำงานได้ดีหากมีหลายรายการเรียงตามลำดับ ขั้นแรกให้เริ่มต้นรายการย่อยโดยการย้ายรายการแรกจากรายการต้นฉบับไปยังรายการย่อย สำหรับแต่ละรายการถัดไปในรายการเดิมถ้ารายการนั้นมากกว่ารายการสุดท้ายของรายการย่อยให้นำรายการนั้นออกจากรายการเดิมแล้วเพิ่มลงในรายการย่อย รวมรายการย่อยไว้ในรายการเรียงลำดับขั้นสุดท้าย แยกและรวมรายการย่อยซ้ำ ๆ จนกระทั่งรายการทั้งหมดถูกจัดเรียง จัดการสินค้าสองรายการหรือน้อยกว่าเป็นกรณีพิเศษ

การนำ Strand Sort ไปใช้งานในภาษาPython[แก้]

ตัวอย่างภาษาไพทอน

def sort(array):
  if len(array) < 2:
    return array
  result = []
  while array:
    sublist = [array.pop(0)]
    leftovers = []
    last = sublist[0]
    
    sublist_append = sublist.append
    leftovers_append = leftovers.append
    for item in array:
      if item >= last:
        sublist_append(item)
        last = item
      else:
        leftovers_append(item)
    result = merge(result, sublist)
    array = leftovers
  return result


def merge(left, right):
  if not left:
    return right
  if not right:
    return left

  if left[-1] > right[-1]:
    left, right = right, left

  it = iter(right)
  y = next(it)
  result = []

  for x in left:
    while y < x:
      result.append(y)
      y = next(it)
    result.append(x)
  result.append(y)
  result.extend(it)
  return result

Strand Sort เป็นอัลกอริทึมการเรียงลำดับที่ทำงานในเวลา O (n) ถ้ารายการถูกจัดเรียงแล้วและทำงานใน O (n * n) ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด