เนื้องอกของนิวโรเอ็กโตเดิร์มดั้งเดิม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Primitive neuroectodermal tumor)
Primitive neuroectodermal tumor
Micrograph of an H&E stained section of a peripheral PNET.
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-O:M9473/3
DiseasesDB31470
eMedicineped/2589 neuro/326
MeSHD018242

เนื้องอกของนิวโรเอ็กโตเดอร์มอลดั้งเดิม (อังกฤษ: primitive neuroectodermal tumor, PNET) เป็นเนื้องอกร้ายของเซลล์สันประสาท พบได้น้อย ส่วนใหญ่พบในเด็กหรือผู้ที่อายุไม่กิน 25 ปี อัตรารอดชีวิตที่ 5 ปี อยู่ที่ 53%

ชื่อของเนื้องอกนี้มาจากการที่เซลล์ส่วนใหญ่ของเนื้องอกมาจากนิวโรเอ็กโตเดิร์มซึ่งไม่ได้พัฒนาและเปลี่ยนสภาพไปเป็นเซลล์ประสาทปกติ จึงมีลักษณะเป็นเซลล์ "ดั้งเดิม" (primitive)