Mass

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Mass หรือ mass เป็นคำในภาษาอังกฤษหมายถึง

  • มวล ในทางฟิสิกส์
  • มวลชน โดยทั่วไปหมายถึง ประชาชนกลุ่มใหญ่
  • ศีลมหาสนิท ในคริสต์ศาสนา
  • Mass นามสกุลบุคคล
  • Mass นวนิยายซึ่งเขียนใน ค.ศ. 1973 โดยนักเขียนชาวฟิลิปปินส์
  • Mass ภาพยนตร์ภาษาเตลูกูที่ออกฉายใน ค.ศ. 2004
ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Mass&oldid=5849780"