ฮอสพิทัลโอเอส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Hospital os)
ฮอสพิทัลโอเอส
นักพัฒนาบริษัท โอเพนซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
รุ่นเสถียร
ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์, ลินุกซ์
ประเภทแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ซ ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
สัญญาอนุญาตGPL
เว็บไซต์http://www.hospital-os.com , http://www.facebook.com/HospitalOSFanpage

ฮอสพิทัลโอเอส (Hospital OS) คือโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารโรงพยาบาล รองรับการทำงานทั้งในส่วนของ OPD และ IPD โดยการสนับสนุนจากชมรมข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บนหลักการโอเพนซอร์ส ซึ่งจะเป็นสาธารณสมบัติที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถใช้งานได้กับทุกระบบปฏิบัติการบนพื้นฐาน Java และซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สอื่น ๆ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลชุมชนกว่า 60-80 แห่งทั่วประเทศที่ติดตั้งใช้งานอยู่ ซึ่งสามารถ Download คู่มือและโปรแกรมแกรมได้ทางเว็บไซต์ Hospital-OS.com [1]


ปัจจุบันฮอสพิทัลโอเอสได้ออกรุ่น 3.9 แล้ว ซึ่งมีการพัฒนาจากรุ่น 3.0 ไม่เพียงแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องความรวดเร็วเท่านั้น แต่รุ่น 3.9 ยังเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานส่วนต่าง ๆ ขึ้นด้วย อาทิ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ Primary Care Unit (PCU) ได้โดยไม่ต้องเข้ารับบริการ และการออกรายงานจากความต้องการของกระทรวงต่าง ๆ ได้

ปี 2012 Hospital-OS version 3.9.[1], 2012/11/13

นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลมาประมวลผลร่วมเพื่อการบริหาร iAnalysis[2]) หมายถึงการนำข้อมูลมาสร้างเป็นคลังข้อมูลเพื่อแสดงผลในรูปแบบที่เหมาะสม ใช้ในการติดตาม ประเมิน และวางแผนในการพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ฮอสพิทัลโอเอสเป็นโปรแกรมที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านการทำงานและการใช้งาน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญให้ตัวโปรแกรมดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ทีมงานจึงมีการจัดอบรมให้กับผู้ใช้งานในเรื่องต่างๆ ของฮอสพิทัลโอเอสขึ้นมาอีกด้วย

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

Hospital-OS ผ่านการประเมิน CMMI ML3.[3]

NATIONAL INNOVATION AWARD 2010., รองชนะเลิศอันอับ 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ประจำปี 2553.,กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.[4]

THAILAND ICT AWARD 2010 WINNER E-Health Applications., Phuket Software Factory Co.,Ltd., กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.[5]

10th INTERNATIONAL APICTA Award 2010 Best of e-Health Phuket Software Factory Co.,Ltd. Individual Care (inCare)

THAILAND ICT AWARD 2009 WINNER E-Health Applications HOSPITAL OS

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ รางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2552 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รางวัล เจ้าฟ้าไอที่ รัตนราชสุดา ครั้งที่3 จัดโดย มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสานสนเทศวันที่ 16 มิถุนายน 2551 นายแพทย์ ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ผู้พัฒนา"ระบบสารสนเทศ สำหรับโรงพยาบาลชุมชนขนาดไม่เกิน 100 เตียง"

THAILAND ICT AWARD 2008 winner Genaral Applications International Medical Software Co.,Ltd.

HALL OF FRAME 2008 Open Source Technology Company Limited Software Park Thailand


อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "Download Hospital-OS". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-02-18. สืบค้นเมื่อ 2012-11-15.
  2. "iAnalysis". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-02-18. สืบค้นเมื่อ 2012-11-15.
  3. "Hospital-OS. CMMI ML3. Software Engineering Institute, 2012-05-16". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-05. สืบค้นเมื่อ 2012-11-15.
  4. "Hospital-OS. รองชนะเลิศอันอับ 2 NATIONAL INNOVATION AWARD 2010. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2010-06-14" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-31. สืบค้นเมื่อ 2012-11-15.
  5. Phuket Software Factory Co.Ltd. WINNER E-Health Applications THAILAND ICT AWARD 2010. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2010-10-16

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]