Common Gateway Interface

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในทางคอมพิวเตอร์ Common Gateway Interfaces (CGI) เป็นสิ่งที่ใช้กำหนดวิธีการจัดการข้อมูลระหว่าง Web server และ Web browser ซึ่ง CGI เป็นวิธีการมาตรฐานสำหรับ Web server เพื่อที่จะส่งคำร้องขอจากผู้ใช้ ไปยังโปรแกรม (บน Web server) ให้โปรแกรมประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น จากนั้น Web server ก็จะรับข้อมูลส่งกลับไปให้ผู้ใช้  แต่โดยส่วนใหญ่จะให้ความหมายของ ‘CGI’ ว่าเป็นโปรแกรมที่ทำงานอยู่บน Web server เพื่อทำหน้าที่โต้ตอบ (interact) กับ web browser CGI program จะถูกสั่งให้ทำงานขณะมีการเรียกใช้งานนั้น ดังนั้นจึงทำให้สามารถแสดงข้อมูลผลลัพธ์ในลักษณะของ Dynamic information ได้