ข้ามไปเนื้อหา

BREW

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Binary Runtime Environment for Wireless)

บริว “Brew” (Binary Runtime Environment for Wireless) เป็นชุดซอฟต์แวร์กึ่งสำเร็จรูปที่พัฒนาโดยบริษัท Qualcomm เพื่อใช้เป็นชุดคำสั่งพื้นฐานระบบให้กลุ่มเป้าหมายคือ บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆทั่วโลก นำชุดคำสั่งบริวไปพัฒนาต่อยอดการทำให้บริการไร้สายแบบ Non Voice Services ต่างๆ โดยการเขียนเมนู/แอปพลิเคชันต่างๆ ขึ้นมาโดยโปรแกรมชุดคิท (BREW Kit Toolbox) ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่าการพัฒนาบนภาษา C/C+ หรือเทียบกับของคู่แข่งที่เป็นเจ้าตลาดของโปรแกรมคำสั่งประยุกต์กึ่งสำเร็จรูป (Operating Semi-software) ที่รู้จักกันในนาม โปรแกรมจาวา (JAVA) ของบริษัท Sun Microsystems โดย Qualcomm เห็นว่าผู้ผลิตโทรศัพท์และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆจะเกิดประโยชน์และได้ต่อยอดการใช้งานบนเครือข่ายเทคโนโลยี 3G บนสิทธิบัตร W-CDMA ที่มีอยู่ใน chipset semiconductor ของ Qualcomm ที่เป็นเจ้าตลาดอยู่ รวมทั้งด้วยคุณสมบัติที่กินพลังงานน้อยมาก ตัวระบบก็เรียกใช้พื้นที่ความจำเครื่อง (ROM) ติดตั้งระบบ BREW เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็ยังสามารถทำงานบนอุปกรณ์แต่ละแบรนด์ บนตัวโปรแกรมของ BREW ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ต่างกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมหรือแอบพลิเคชันต่าง ๆ ผ่านทางระบบเครือข่ายยุคปัจจุบันที่2.5 (GPRS/EDGE) และรองรับสำหรับยุคที่ 3 ขึ้นไป(UMTS/WCDMA/HSPA) ผ่านคุณสมบัติของบริการ OTA (Over the Air Download) นอกจากนั้นยังสามารถใช้ได้บนเครือข่ายทุกรูปแบบทั้งหมดไม่ว่าจะในเครือข่ายระบบ GSM, CDMA และ TDMA โดยเงื่อนไขเดียวคือตัวโทรศัพท์ในเครื่องลูกข่ายนั้นจะต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์จาก BREW ล่วงหน้า (Pre-Installed) หรือจะติดตั้งชุดคำสั่งของ BREW เพิ่มเติมก็ได้ และยังสามารถทำงานข้ามระบบร่วมกับ โปรแกรมระบบชุดคำสั่งหรือที่เขียนขึ้นโดยภาษาคอมพิวเตอร์ตัวอื่นได้ด้วย อาทิ เช่น Java, C/C++