215 อีโนนี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
215 อีโนนี
ลักษณะของวงโคจร
จุดเริ่มยุค 30 มกราคม ค.ศ. 2005 (JD 2453400.5)
ระยะจุดไกล
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
427.882 จิกะเมตร (2.86 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุดใกล้
ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
399.729 จิกะเมตร (2.672 หน่วยดาราศาสตร์)
กึ่งแกนเอก:413.806 จิกะเมตร (2.766 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเยื้องศูนย์กลาง:0.034
คาบดาราคติ:1680.34 วัน (4.6 ปีจูเลียน)
อัตราเร็วเฉลี่ย
ในวงโคจร
:
17.91 กม./วินาที
อนอมัลลีเฉลี่ย:265.894°
ความเอียง:1.69°
ลองจิจูด
ของจุดโหนดขึ้น
:
25.052°
ระยะมุมจุด
ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด
:
321.466°

215 อีโนนี (อังกฤษ: 215 Oenone, ออกเสียง: /iːˈnəʊniː, ɪˈnəʊniː/) เป็นดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อย

อ้างอิง[แก้]