ไอโซทรอปี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไอโซทรอปี (isotropy) หรือ ไอโซทรอปิก (isotropic)[ม 1] หมายถึงลักษณะที่คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงไปตามทิศทาง นั่นคือ ค่าต่าง ๆ ที่วัดได้ในทิศทางต่าง ๆ กันจะเหมือนกัน โดยทั่วไป ก๊าซ ของเหลว และสสารที่ไม่ใช่ผลึกทั้งหมดจะเป็นไอโซทรอปิก ส่วนพอลิคริสตัลลีน (เช่น โลหะ) จะเป็นกึ่งไอโซทรอปิก

ไอโซทรอปีเป็นสมบติที่ตรงกันข้ามกับ แอนไอโซทรอปี คำจำกัดความที่แน่นอนขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ใช้งาน รังสีไอโซทรอปิกจะมีความเข้มเท่ากันในทุกทิศทาง และสนามไอโซทรอปิกจะส่งผลเช่นเดียวกันกับอนุภาคโดยไม่คำนึงถึงการวางแนวเริ่มต้น ตัวกลางไอโซทรอปิกเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนจะแผ่คลื่นออกมาในทุกทิศทางโดยมีความเร็วเท่ากัน นั่นคือความเร็วของการแพร่กระจายคลื่นจะไม่ขึ้นกับทิศทาง ในตัวกลางไอโซทรอปิก หน้าคลื่นจะตั้งฉากกับทิศการแผ่ของคลื่น[1]

หมายเหตุ[แก้]

  1. isotropy เป็นคำนาม ส่วน isotropic เป็นคำคุณศัพท์

อ้างอิง[แก้]

  1. 赵凯华,罗蔚茵. 新概念物理教程. 力学 (第二版 ed.). 北京: 高等教育出版社. ISBN 978-7-04-015201-2.