ไอเอลส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
International English Language Testing System
ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษนานาชาติ
IELTS
โลโก้
ชื่อย่อIELTS (ไอเอลส์)
ประเภทการสอบวัดระดับทางภาษา
ผู้จัดการสอบ/ผู้ควบคุมการสอบประเทศไทย: ไอดีพี ออสเตรเลีย, บริทิชเคินเซล
ทดสอบความรู้/ความสามารถเกี่ยวกับทักษะทางภาษาอังกฤษ
ช่วงคะแนน0.0-9.0
อายุคะแนน2 ปี
ภาษาภาษาอังกฤษ

ไอเอลส์ (อังกฤษ: International English Language Testing System: IELTS /ˈaɪ.ɛlts/) เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักหรือภาษาประจำชาติ ถือเป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งการสอบไอเอลส์ได้เป็นที่ยอมรับในประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ รวมทั้งยังได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นในหลายๆ สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา อีกด้วย การสอบไอเอลส์ยังถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานในประเทศต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาขั้นต้นอีกด้วย คะแนนจะอยู่ระหว่าง 0-9 ไม่ได้หมายถึงสอบผ่าน/ไม่ผ่าน แต่ละบริษัทหรือมหาวิทยาลัยจะมีคะแนนขั้นต่ำกำหนดไว้เป็นเกณฑ์ในการรับเข้า

การทดสอบไอเอลส์มี 2 แบบ ได้แก่

  • แบบทางวิชาการ เป็นการเตรียมการให้สำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันอื่น

ของการศึกษาระดับสูงและสำหรับมืออาชีพ เช่น แพทย์ และพยาบาลที่ต้องการเรียนหรือฝึกฝนในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ

  • แบบการฝึกอบรมทั่วไป เป็นการเตรียมการวางแผนเพื่อทำสัญญาการฝึกอบรมที่ไปไม่เป็นทางการ

หรือได้รับประสบการณ์ในการทำงาน หรือเพื่อบรรลุเป้าหมายของการอพยพ

องค์ประกอบ[แก้]

  1. ประเภทของการออกเสียง รูปแบบการเขียนซึ่งได้ปรากฏในเนื้อหาของการทดสอบเพื่อลดอคติทางภาษาศาสตร์
  1. ความสามารถในการทดสอบ ฟัง อ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษ
  2. คะแนนไอเอลส์ที่ได้ใช้สำหรับแต่ละภาษา ทักษะย่อย (การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด) อัตราของการสอบไอเอลส์ มีขอบเขตจาก 0 (อย่าพยายามทดสอบ) ถึง 9 (ผู้ที่เชี่ยวชาญ)
  3. หน่วยการพูดเป็นส่วนประกอบหลักของไอเอลส์ มันถูกซักนำในรูปแบบการสัมภาษณ์หนึ่งต่อหนึ่งในกับผู้ทดสอบ ผู้ทดสอบจะประเมินผู้สมัครในขณะที่เขากำลังพูดอยู่ แต่การพูดการประชุมจะถูกบันทึกทางมอนิเตอร์รวมทั้งตรวจในกรณีที่ยื่นอุทรณ์ต่อศาล

ไอเอลส์ถูกพัฒนาข้อมูลจากนักเขียนรายการจากทั่วโลก กลุ่มเหล่านี้ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา และประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ

ระยะเวลา[แก้]

ระยะเวลาในการทดสอบสำหรับทักษะการฟัง การอ่านและการเขียนใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที

  1. การฟัง 40 นาที 30 นาทีสำหรับการบันทึกการฟังและอีก 10 นาทีสำหรับการแปลคำตอบใน

กระดาษคำตอบ OMR

  1. การอ่าน 60 นาที
  2. การเขียน 60 นาที
  3. การพูด 11-14 นาที

(หมายเหตุ ไม่มีการเพิ่มเวลาให้แปลคำตอบในทักษะการอ่านและการเขียน)

การวัดระดับ[แก้]

ไอเอลส์มีระดับผลคะแนน 9 ระดับซึ่งแต่ละระดับบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยสรุปแล้วระดับผลคะแนนจะคิดเป็นครึ่งหนึ่ง จากผลคะแนนสอบ มาตรฐานการแบ่งเกณฑ์คะแนน มีดังนี้ ถ้าคะแนนเฉลี่ยใน 4 ทักษะได้ที่ .25 จะคิดเป็นครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ถ้าได้ .75 จะคิดเป็นคะแนนเต็ม

ระดับคะแนนไอเอลส์[แก้]

ผลคะแนนแบ่งออกเป็น 9 ระดับ

ระดับ 9 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดีเลิศ) สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสม ถูกต้องแม่นยำ และมีเข้าใจในภาษาดีเยี่ยม

ระดับ 8 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดีมาก) สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว แต่อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมบ้างบางครั้งคราวในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย สามารถถกปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีเหตุผลได้ดี

ระดับ 7 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดี) สามารถใช้ภาษาได้ดีแต่ยังมีความผิดพลาดและเข้าใจผิดในบางโอกาส แต่โดยทั่วไปสามารถใช้ภาษาในลักษณะที่ซับซ้อนได้ดีและเข้าใจในการให้เหตุผลได้ดี

ระดับ 6 (มีความสามารถในระดับใช้งานได้) มีความสามรถในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมในการใช้ภาษาบ้าง แต่ก็สามรถสื่อสารและเข้าใจภาษาที่ซับซ้อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่คุ้นเคย

ระดับ 5 (สามารถใช้ภาษาในระดับปานกลาง) มีความสามารถในการใช้ภาษาได้บางส่วนและเข้าใจความหมายกว้างในสถานการณ์ส่วนใหญ่ แต่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อยๆแต่ก็สามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานในเรื่องที่ตนถนัดได้ดี

ระดับ 4 (มีความสามารถในการสื่อสารจำกัด) มีความสามารถในการสื่อสารจำกัดเฉพาะเรื่องที่ตนเองคุ้นเคย มีปัญหาในการสื่อสาร การเข้าใจและการแสดงออกทางความคิด และไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้

ระดับ 3 (มีความสามารถในการใช้ภาษาที่จำกัดมาก) รู้และเข้าใจความหมายกว้าง ๆ ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยและมีการหยุดชะงักในการสื่อสารบ่อย

ระดับ 2 (ไม่สามารถสื่อสารคำศัพท์ขั้นพื้นฐานได้) ไม่สามารถสื่อสารเป็นเรื่องราวได้ พูดได้เป็นคำ ๆ เฉพาะคำคัพท์สั้น ๆ ที่คุ้นเคยเท่านั้น มีปัญหาในการทำความเข้าใจภาษาพูดและภาษาเขียน

ระดับ 1 (ใช้ภาษาไม่ได้เลย) ไม่สามารถใช้ภาษาได้นอกจากคำศัพท์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]