โทอิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ใบประกาศผลสอบโทอิก

โทอิก (อังกฤษ: TOEIC) ย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นแบบทดสอบสำหรับวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งจัดทำโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) มีสำนักงานอยู่ที่เมืองพรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา (ซึ่งเป็นสถาบันเดียวกับที่จัดสอบ TOEFL, GMAT, GRE, SAT) ผู้ที่เข้าสอบโทอิกสามารถนำผลการสอบไปใช้สมัครงานได้ทั่วโลก และผลสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ[1]ผู้ที่เข้าสอบโทอิกสามารถขอติดต่อสอบได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ที่ศูนย์โทอิก สำหรับประเทศไทยมีศูนย์โทอิกอยู่ 2 แห่งคือ กรุงเทพ ( ชั้น 19 ห้อง 1907 อาคารบีบี ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 21) และเชียงใหม่ (ชั้น 3 อาคารนวรัตน์ 4/6 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3)[2]

โทอิก (TOEIC) คืออะไร[แก้]

Test of English for International Communication (TOEIC) เป็นการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่, ผู้ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยในชุดทดสอบ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Listening Comprehension (ทดสอบทักษะในการฟัง) และ Reading (ทดสอบทักษะในการอ่าน) ในแต่ละส่วน จะบรรจุข้อสอบ ส่วนละ 100 ข้อ

แบบทดสอบทักษะในการฟัง (Listening Comprehension) บรรจุภาคทดสอบย่อยๆ 4 ภาค ดังนี้

ภาคที่ 1 : ภาพถ่าย (Photo) 10

ภาคที่ 2 : การถาม-ตอบ (Question-Response) 30

ภาคที่ 3 : การสนทนา (Conversations) 30

ภาคที่ 4 : การพูด (Talks) 30

รวมเป็น (ข้อ) 100

แบบทดสอบทักษะในการอ่าน (Reading) บรรจุภาคทดสอบย่อยๆ 3 ภาค ดังนี้

ภาคที่ 1 : เติมคำให้ประโยคสมบูรณ์ (Incomplete Sentences) 40

ภาคที่ 2 : เติมคำให้บทความสมบูรณ์ (Text Completion) 12

ภาคที่ 3 : ทักษะการอ่าน (Reading Comprehension) 30

  - 1 บทความตอนเดี่ยว (Single Passages)     28
  - 2 บทความโต้ตอบ (Double Passages)     20

รวมเป็น (ข้อ) 100

มีเวลาในการทำข้อสอบ TOEIC เท่าไหร่?[แก้]

การสอบ TOEIC จะใช้เวลาจริงในการทำข้อสอบทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง ก่อนการทำข้อสอบจริง คือเวลาที่ศูนย์สอบ เผื่อไว้ให้ผู้ทดสอบกรอกข้อมูลลงไปในกระดาษคำตอบ และการจัดการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ ซึ่งเวลารวมทั้งสิ้น อาจจะเพิ่มได้ถึง 3 ชั่วโมง (รวมเวลาสอบจริง 2 ชั่วโมง) เวลาในการสอบทักษะการฟัง 45 นาที เวลาในการสอบทักษะการอ่าน 1 ชั่วโมง 15 นาที

คะแนน TOEIC เป็นอย่างไร[แก้]

คะแนนของ TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยการแบ่งเป้น 2 ส่วนการสอบทั้งการฟัง และการอ่าน ดังนี้ - ทักษะการฟัง (Listening Comprehension) 5 - 495 คะแนน - ทักษะการอ่าน (Reading) 5-495 คะแนน คะแนน TOEIC ที่ได้ จะสะท้อนภาพความเข้าใจ และศักยภาพส่วนบุคคลในด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ทำการทดสอบ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEIC[แก้]

ผลสอบ TOEIC มีอายุกี่ปี

ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ

หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันสอบ

(การสอบในนามตนเอง) บัตรประชาชนตัวจริง หรือ Passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ

(การสอบในนามองค์กร/สถานศึกษา) บัตรประจำตัวองค์กร หรือบัตรนักศึกษา

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หลังจากที่ได้แจกข้อสอบแล้ว

2. หนังสือ พจนานุกรม เอกสาร บันทึก กระดาษทุกชนิด ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การฟังการบันทึก หรืออุปกรณ์ การถ่ายภาพ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

3. คุณไม่สามารถทำเครื่องหมาย หรือขีดเส้นใต้ในข้อสอบ หรือขีดเขียนใดๆ บนข้อสอบ

4. ในการออกจากห้องสอบ คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมก่อน ซึ่งจะไม่มีการชดเชยเวลาให้

5. เมื่อสอบเสร็จจะต้องคืนข้อสอบ และกระดาษคำตอบ

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับผลสอบ

      - บัตรประชาชนตัวจริง หรือ Passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
      - ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC

ขั้นตอนการสำรองที่นั่งสอบ TOEIC[แก้]

1. ผู้สมัครสอบ TOEIC สามารถสำรองที่นั่งทาง: โทรศัพท์ ศูนย์สอบ TOEIC สาขา กรุงเทพ 02-260-7061, 02-259-3990 ศูนย์สอบ TOEIC สาขา เชียงใหม่ 053-248-208, 053-306-600

2. ผู้สมัครสอบ TOEIC จะต้องทำการสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (จันทร์-ศุกร์) ก่อนวันที่ต้องการเข้าสอบ

3. ผู้สมัครสอบจะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่ - หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้เลขจากหนังสือเดินทางแทน) - ชื่อและนามสกุล ภาษาอังกฤษ - วัน เดือน ปี เกิด (Month/Day/19YY) - เบอร์โทรศัพท์ - วันที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ - เวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ (9.00 น. หรือ 13.00 น. เป็นช่วงเวลาสอบปกติ หากมีการจัดรอบสอบเพิ่มเติม จะมีการแจ้งให้ทราบ)

4. หากต้องการยกเลิก หรือ เลื่อนวันเวลาที่ได้สำรองที่นั่งสอบไว้ จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่สำรองที่นั่งสอบไว้ หากไม่ดำเนินการดังกล่าว จะถูกปรับจำนวนเงิน 500 บาทโดยจำนวนเงินนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าสมัครสอบครั้งต่อไป

5. หากดำเนินการสำรองที่นั่งสอบผ่านทางอีเมล์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ TOEIC โดยตรง

วิธีการเดินทางไปยังศูนย์สอบ TOEIC[แก้]

สถานที่รับสมัครสอบ

1) Center for Professional Assessment ศูนย์สอบกรุงเทพ

 อาคาร BB Building, 1907 ชั้น 19 
 54 ถนน อโศก สุขุมวิท 
 โทร 02-260 7061, 02-664 3131

2) ที่ตั้งศูนย์สอบ TOEIC (สาขา เชียงใหม่)

  ชั้น 3 อาคารนวรัตน์ 4/6 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 เชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ 053-248-208, 053-306-600โทรสาร 053-248-208

ค่าใช้จ่ายในการสอบ TOEIC[แก้]

1,500 บาท ติดต่อ Center for Professional Assessment เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

การทราบผลสอบ TOEIC[แก้]

การสอบที่เกิดขึ้นในวันจันทร์ถึงวันพฤหัส สามารถรับผลสอบได้ในวันรุ่งขึ้นตั้งแต่ 10.00น. เป็นต้นไป หากสอบในวันศุกร์หรือเสาร์ รับผลสอบได้ในวันอังคาร 10.00 น. เป็นต้นไป หากไม่สะดวกที่จะไปรับผลสอบที่อาคาร BB มีบริการส่งผลสอบถึงที่บ้านทางไปรษณีย์ โดยทางศูนย์คิดค่าบริการ 30 บาท

สถานที่ตั้งศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพมหานคร[แก้]

อาคาร BB Tower (Bangkok Business Building) ชั้น 19 ห้อง 1907 ถนนอโศกมนตรี (ซอยสุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-260 7061, 02-259-3990

วิธีเดินทางไปศูนย์สอบ TOEIC[แก้]

1. รถไฟฟ้า BTS: ลงสถานี อโศก (ออกประตูทางออกที่ 3)

2. รถไฟใต้ดิน MRT: ลงสถานี เพชรบุรี (ออกทางออกที่ 2) หรือ สถานีสุขุมวิท

3. รถเมล์: สาย 38, 98, 136, 185

4. เรือ: ลงท่าเรืออโศก

5. รถส่วนตัว: สามารถขอประทับตราจอดรถฟรีภายในตึก BB ได้ (มีการจำกัดเวลา หากเกินเวลาที่กำหนดจะต้องจ่ายค่าจอดรถ) หมายเหตุ หากเดินทางด้วย รถไฟฟ้า หรือ รถไฟใต้ดิน สามารถต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปยังตึก BB ได้ (ราคาอยู่ที่ประมาณ 15-20 บาท) หรือ หากต้องการเดินไปยังตึก BB อาจใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที

จุดสังเกต อาคาร BB Tower จะตั้งอยู่ระหว่าง อาคาร GMM Grammy และ ศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส โดยด้านล่างของอาคาร BB Tower จะมีธนาคารนครหลวงไทยตั้งอยู่อ้างอิง[แก้]