ไลดาร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไลดาร์ (อังกฤษ: lidar) เป็นวิธีการสำรวจซึ่งวัดระยะทางถึงเป้าหมายโดยแสดงเป้าหมายด้วยแสงเลเซอร์เป็นจังหวะและวัดพัลส์สะท้อนด้วยตัวรับ แล้วใช้ความแตกต่างระหว่างเวลากลับคืนของเลเซอร์และความยาวคลื่นเพื่อสร้างรูปจำลองสามมิติดิจิทัลของเป้าหมาย

โดยทั่วไปไลดาร์ใช้สร้างแผนที่ควาามละเอียดสูง โดยมีการใช้ในวิชาภูมิมาตรศาสตร์ ระบบภูมิสารสนเทศ โบราณคดี ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานวิทยา วิทยาแผ่นดินไหว วนศาสตร์ ฟิสิกส์บรรยากาศ การชี้นำเลเซอร์ การทำแผนที่แถบเลเซอร์ส่งทางอากาศ (airborne laser swath mapping) และวิชาวัดความสูงด้วยเลเซอร์ (laser altimetry) เทคโนโลยีดังกล่าวยังใช้ในการควบคุมและนำทางรถยนต์ขับเคลื่อนตนเองบางส่วนด้วย