ข้ามไปเนื้อหา

ไม้ไม่ผลัดใบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ใบของต้นสน Silver Fir แสดงการเปลี่ยนแปลงของใบในแต่ละปี

ในทางพฤกษศาสตร์ ไม้ไม่ผลัดใบ (evergreen plants) เป็นพืชที่มีใบอยู่ตลอดทั้งปี แต่ละใบจะติดอยู่กับต้นมากกว่า 12 เดือน ซึ่งตรงกันข้ามกับไม้ผลัดใบ (deciduous plants) ซึ่งจะทิ้งใบจนหมดต้นเป็นช่วงเวลาหนึ่งของปี จากนั้นจะเป็นต้นโกร๋นเหลือแต่กิ่งก้าน

ความติดทนของใบในบรรดาไม้ไม้ผลัดใบนั้น อาจแตกต่างกันไป จากระยะเวลาเพียง 1 ปี (ทิ้งใบแก่เพียงไม่นานหลังจากผลิใบอ่อน) จนสูงสุดถึง 45 ปี (สน Great Basin Bristlecone Pine) Pinus longaeva (Ewers & Schmid 1981) อย่างไรก็ตาม มีพืชไม่ผลัดใบน้อยชนิดมากที่จะติดทนได้นานกว่า 5 ปี

กรณีพิเศษอีกกรณีหนึ่ง ที่มีอยู่ในสกุล Welwitschia อันเป็นพืชเมล็ดเปลือย (gymnosperm) ของแอฟริกา ซึ่งจะมีใบเพียงสองใบเท่านั้น โดยจะเติบโตอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดอายุของมัน แต่ค่อยเหี่ยวจากส่วนปลาย โดยมีเนื้อเยื่อใบที่ติดทนยาวนานประมาณ 20-40 ปี