ไมล์จักรยาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หัวไมล์จักรยานแบบธรรมดา แสดงผลความเร็วและระยะทางที่ปั่นได้
หัววัดแบบรีดสวิตช์บนตะเกียบล้อจะตรวจจับแม่เหล็กซึ่งติดบนซี่ล้อ เพื่อวัดรอบ

ไมล์จักรยาน (อังกฤษ: cyclocomputer หรือ cyclometer) เป็นอุปกรณ์ประมวลผลและแสดงผลความเร็วกับระยะทางที่ผ่านไประหว่างการขับขี่จักรยาน เปรียบเทียบได้กับมาตรวัดความเร็วกับมาตรระยะทางบนแผงหน้าปัดรถยนต์

ไมล์จักรยานมีส่วนประกอบสองชิ้นหลักคือ หัวไมล์ ซึ่งติดตั้งไว้บนแฮนด์จักรยาน ทำหน้าที่คำนวณและแสดงผลแก่ผู้ใช้ผ่านหน้าจอ และส่วนหัววัด ซึ่งติดตั้งใกล้กับล้อ ทำหน้าที่วัดรอบการหมุน โดยสองส่วนจะเชื่อมต่อกันด้วยสายไฟหรือสัญญาณวิทยุ

หลักการทำงาน[แก้]

หัววัดรอบล้อ[แก้]

ส่วนหัววัด จะประกอบด้วยรีดสวิตช์ ขดลวด หรืออุปกรณ์วัดฮอลล์เอฟเฟกต์ ติดตั้งอยู่บนโครงรถส่วนตะเกียบล้อหน้าหรือล้อหลัง พร้อมกับแม่เหล็กซึ่งติดตั้งอยู่บนซี่ล้อ เมื่อล้อหมุนครบ 1 รอบ แม่เหล็กจะเคลื่อนผ่านหัววัด 1 ครั้ง ซึ่งหัววัดจะส่งสัญญาณไปยังส่วนหัวไมล์ เพื่อทำการคำนวณระยะทางและความเร็วต่อไป

หัวไมล์[แก้]

ส่วนหัวไมล์ จะประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ หน้าจอแสดงผล (มักเป็นแบบผลึกเหลว) ปุ่มตั้งค่า และแบตเตอรี่ อยู่รวมกันบนในตัวเรือนขนาดเล็ก ติดตั้งไว้บนแฮนด์จักรยาน โดยจะรับสัญญาณจากส่วนหัววัดผ่านทางสายหรือคลื่นวิทยุ

เมื่อหัวไมล์ได้รับสัญญาณจังหวะที่ล้อหมุนครบรอบ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำการคำนวณระยะทาง โดยนับจำนวนรอบที่ล้อหมุนไปทั้งหมด คูณกับระยะทางที่เคลื่อนไปได้ในหนึ่งรอบการหมุน (ซึ่งคิดจากเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ คูณค่าพาย) ส่วนความเร็ว จะคำนวณจากการจับเวลาที่ใช้ในการหมุนล้อครบแต่ละรอบ ก่อนจะนำมาหารระยะทางที่เคลื่อนไปได้ในหนึ่งรอบการหมุน แล้วจึงแปลงหน่วย ก่อนจะแสดงผลค่าทั้งสองออกทางหน้าจอ

หัวไมล์บางรุ่น อาจจะมีการแสดงผลข้อมูลอื่นเพิ่มเติมบนหน้าจอด้วย เช่นนาฬิกาแสดงเวลา ปฏิทินแสดงวันที่ หรืออุณหภูมิ

การปรับแต่ง[แก้]

เนื่องจากระยะทางที่จักรยานเคลื่อนไปได้ในการหมุนล้อ 1 รอบ จะขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ เมื่อนำไมล์จักรยานมาติดตั้งใหม่ จึงต้องทำการตั้งค่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อที่ใช้ให้ถูกต้องก่อนเสมอ และอาจต้องตั้งค่าหน่วยระยะทาง (กิโลเมตรหรือไมล์) กับนาฬิกาและวันที่เพิ่มเติมขึ้นมา

ส่วนการปรับแต่งการวัดระยะทางให้มีความแม่นยำสูงขึ้น จะทำได้โดยการขี่จักรยานผ่านเส้นทางที่ทราบระยะทางแน่นอน และทำการเทียบระยะที่ตัวไมล์วัดมาได้กับระยะทางจริง ก่อนจะแก้ไขการตั้งค่าบนตัวไมล์เพื่อชดเชยอัตราส่วนที่คลาดเคลื่อน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ ไมล์จักรยาน