ไฟโล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไฟโล
ไฟโล แห่งเมืองอเล็กซานเดรีย
เกิด20 ปีก่อนคริสตกาล
เสียชีวิตค.ศ. 50
สัญชาติยิว
ชื่ออื่นไฟโล จูเดียอัส
อาชีพนักปรัชญา กรีก ยูดาห์ และ คริสต์
Eraคริสต์ศตวรรษที่ 1
ผลงานเด่นรูปแบบของพระเจ้าในมุมมองของมนุษย์ และ ปรัชญาของไฟโล
ตำแหน่งนักปรัชญา
หมวดหมู่:นักปรัชญา

ไฟโลแห่งอะเล็กซานเดรีย หรือ ไฟโล จูเดียอัส (กรีก: Φίλων, Philōn) นักปรัชญาชาวยิวเกิดในอะเล็กซานเดรีย

ไฟโลได้ใช้สัญลักษณ์ทางปรัชญาในการหลอมรวมปรัชญากรีกกับปรัชญายิว ไว้ด้วยกัน วิธีที่เขาใช้คือการปฏิบัติตามแนวของ ลัทธิสโตอิก โดยไม่ทิ้งแนวทางตามคัมภีร์ของชาวยิว อรรถกถาเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์ ของเขาถูกวิจารณ์อย่างมากจากปิตาจารย์แห่งคริสตจักร และเขาไม่เป็นที่ยอมรับเลยในศาสนายูดาห์ เขาเชื่อว่าการแปลความคัมภีร์ฮีบรูตามตัวอักษรนั้นปิดกั้นทัศนคติอันหลากหลายของมนุษย์ และการแสดงการรับรู้เรื่องของพระเจ้าที่พระคัมภีร์กล่าวถึงนั้นดูน่าพิศวงและซับซ้อนเกินไป

สำหรับไฟโลแล้ว โลกอส (Logos) เป็นพิมพ์เขียวสำหรับโลก และเป็นรูปแบบการจัดการของพระเจ้า นักวิชาการบางคนให้ความเห็นว่าถ้อยคำทางปรัชญาของเขาเป็นแรงผลักดัน ให้เกิดการประมวลถ้อยคำเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ของพระเจ้าในช่วงต้นของคริสเตียน

การตีความพระคัมภีร์[แก้]

วิธีพิเศษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการกำหนดความหมายที่แท้จริงของคำในพระคัมภีร์ [1] งานที่ถูกต้องของวิธีการนี้จะกำหนดสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง จึงจะเรียกว่าเป็นความฉลาดทางสถาปัตยกรรม

วิธีพิเศษมีอยู่ 21 ข้อดังนี้

 • 1. ค้นหาวลีที่ซ้ำกันสองครั้ง
 • 2. ค้นหาจุดที่เห็นได้ชัดว่ามีการแสดงออกมากเกินไปในข้อความ
 • 3. จุดที่ซ้ำซ้อนกับประโยคที่มีมาก่อน
 • 4. จุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ถ้อยคำ ซึ่งเป็นจุดสังเกตพิเศษที่ผู้อ่านควรต้องพิจารณา
 • 5. จุดที่เกิดความหมายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง พบได้ในการผสมคำ
 • 6. ศึกษาความหมายของคำพ้องอย่างรอบคอบ
 • 7. เล่นตามคำที่ต้องค้นหาความหมายในเชิงลึก เช่นแกะ (πρόβατa) โดยศึกษาตั้งแต่วิธีตั้งชื่อไปโดยตลอดถึงข้อเท็จจริง
 • 8. ความรู้สึกเชิงเปรียบเทียบที่ชัดเจน อาจเกิดจากฤทธิ์ของคำบุพบทหรือคำวิเศษณ์
 • 9. ในบางกรณีอาจเก็บตกได้จากส่วนของคำ เช่น διά ใน διάλευκος
 • 10. คำทุกคำต้องถูกนำมาแปลความหมายใหม่ตามความหมายที่แท้จริงของมัน เพื่อที่อาจจะพบคำแปลได้ในความหมายอื่น
 • 11. นักแปลที่มีประสบการณ์อาจเปลี่ยนแปลงถ้อยคำตามกฎของรับบี คือเมื่ออ่านไม่ได้ด้วยแนวนี้ก็เปลี่ยนไปอ่านด้วยแนวทางใหม่
 • 12. หากเกิดความผิดปกติในวลีใดๆ ให้ตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่าจงใจแฝงความหมายพิเศษ เพราะรูปแบบการสร้างผสมคำมีความสำคัญมาก
 • 13. พิจารณาจำนวนของคำถ้าเกิดการผิดปกติเรื่องเอกพจน์ พหูพจน์ หรือใช้ บุพบทบอกเวลาผิด
 • 14. สังเกตเพศของคำนาม
 • 15. การปรากฏขึ้นหรือหายไปของเนื้อความ
 • 16. การตีความถูกนำมาใช้ให้ปรากฏขึ้นในประโยคใดประโยคหนึ่ง
 • 17. ตำแหน่งของบทและท่อนส่ง
 • 18. การรวมคำที่มีลักษณะเฉพาะ
 • 19. อยู่ๆก็ละเว้นตำแหน่งที่สำคัญ
 • 20. มีข้อความที่โดดเด่นออกมา
 • 21. สัญลักษณ์ของตัวเลข

อ้างอิง[แก้]

 1. "Canons of Allegory," "De Victimas Offerentibus," § 5 [ii.255]); "Laws of Allegory," "De Abrahamo," § 15 [ii.11]