ไฟลัมคริสโซไฟตา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Cryptomonads
Rhodomonas salina
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
โดเมน: Eukaryota
อาณาจักร: Chromalveolata
ไม่ได้จัดลำดับ: Hacrobia
ไฟลัม: Cryptophyta
ชั้น: Cryptophyceae
Typical genera

Order Cryptomonadales    Campylomonas
   Chilomonas
   Chroomonas
   Cryptomonas
   Falcomonas
   Geminigera
   Guillardia
   Hemiselmis
   Plagioselmis
   Proteomonas
   Storeatula
   Rhodomonas
   Teleaulax
Order Goniomonadales
   Goniomonas

ไฟลัมคริสโซไฟตา (Chrysophyta) หรือคริปโตโมแนด เป็นกลุ่มของสาหร่าย ได้แก่สาหร่ายสีทอง ไดอะตอม มีทั้งรูปแบบที่เคลื่อนที่ด้วยแฟลกเจลลา เคลื่อนที่แบบอะมีบาหรือแบบที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ผนังเซลล์ประกอบด้วยเซลลูโลส เพกติน และมักจะมีซิลิกอน บางชนิดไม่มีผนังเซลล์ มีทั้งที่อยู่เป็นเซลล์เดี่ยวและอยู่เป็นโคโลนี มีรงควัตถุเป็นคลอโรฟิลล์เอและซี และสารสีน้ำตาล (Fucoxanthin) ซึ่งทำให้เห็นเป็นสีทอง ส่วนใหญ่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ แต่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศด้วยเช่นกัน ส่วนใหญ่พบในน้ำจืด

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]