ข้ามไปเนื้อหา

ไพป์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไพป์ (อังกฤษ: pipe) หรือ ขีดตั้ง (อังกฤษ: vertical bar) เป็นชื่อของสัญลักษณ์ของตัวอักษร ASCII ที่ตำแหน่ง 124 ตัวอักษรนี้ใช้สัญลักษณ์เส้นในแนวตั้ง ( | ) หรือในบางครั้งใช้เส้นตั้งที่มีแยกตรงกลาง ( ¦ - broken bar) ในคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม จะใช้สัญลักษณ์ broken bar เป็นส่วนมาก แต่อย่างไรก็ตาม broken bar เป็นตัวอักษรที่อยู่ต่างออกไปที่ตำแหน่งของ U+00A6 (¦)

การใช้งาน[แก้]

ทางคณิตศาสตร์[แก้]

ในทางคณิตศาสตร์ ใช้เครื่องหมายสำหรับ

  • ค่าสัมบูรณ์
  • เซต เป็นตัวคั่นบอกเงื่อนไขของสมาชิก
  • ความน่าจะเป็น แสดงถึงความข้องเกี่ยวต่อเนื่อง
  • ตัวหาร หรือการหารลงตัว (3 หาร 12 ได้ลงตัว)

ทางตรรกศาสตร์[แก้]

ภาษาคอมพิวเตอร์หลายภาษาใช้ไพป์เป็นตัวดำเนินการ "หรือ" เพื่อตรวจสอบตรรกะ หรือใช้เป็นตัวดำเนินการแบบบิตสำหรับค่าตัวเลขเช่น

  • if (a < 1 || a > 9) { ... }
  • x = 3 | 5;

ในนิพจน์ปรกติ ใช้บ่งบอกข้อความทางเลือก เช่น "SMS|gmail" หมายความว่าสามารถเป็นข้อความ "SMS" หรือ "gmail" ก็ได้

ในบรรทัดคำสั่ง การใช้ระหว่างโปรแกรมหรือคำสั่ง หมายถึงการนำค่าส่งออกจากโปรแกรมหรือคำสั่งข้างซ้าย ไปเป็นค่าป้อนเข้าสำหรับอีกโปรแกรมหรือคำสั่งข้างขวา เช่น

  • a.exe | b.exe
  • ls | more

ในโปรแกรมมีเดียวิกิ ใช้เครื่องหมายสำหรับแบ่งค่าพารามิเตอร์ในแม่แบบ และแบ่งเซลล์ในตาราง แม่แบบ:โครงภาษาไทย