ไดกราฟ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไดกราฟ อาจหมายถึง

  • ไดกราฟ หรือ กราฟที่มีทิศทาง (directed graph)
  • ทวิอักษร ตัวอักษรที่สะกดด้วยสองตัวอักษร แต่ออกเสียงเป็นเสียงเดียว เช่นในภาษาอังกฤษ ตัวอักษร ch, sh, ph และ th
  • ทวิอักษร (คอมพิวเตอร์) หมายถึงการกดปุ่มตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ติดกันสองครั้ง เพื่อให้ได้ตัวอักษรหนึ่งตัว เนื่องจากตัวอักษรที่ต้องการนั้น ไม่มีปุ่มเฉพาะบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
  • ทวิอักษรและไตรอักษร (การเขียนโปรแกรม) การลงรหัสอักษรสองตัวหรือสามตัวติดกันตามรูปแบบ ซึ่งจะให้ผลเป็นรหัสคำสั่งหนึ่งอย่าง