โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 โดยเห็นว่าโรงเรียนศุทธรัตน์เดิมคับแคบ ขยายไม่ออก จึงได้เห็นชอบร่วมกันที่จะขยายสาขาตั้งขึ้นที่ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในเนื้อที่ 14 ไร่ จึงเริ่มปรับปรุงพื้นที่ และก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้นขึ้น 1 หลังจำนวน 24 ห้องเรียน สิ้นค่าปรับสนามทำถนน และก่อสร้างอาคารประมาณ 8 ล้านบาท เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2524 ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึง ประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนเริ่มแรกประมาณ 117 คน มี นางยุพิน ศุทธรัตน์ เป็นผู้รับอนุญาต และนางบุษบา จำรัสทองเป็นครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนายโอฬาร ศุทธรัตน์ เป็นผู้รับในอนุญาต นายธนุตม์ อรรถจินดา เป็นผู้จัดการ และนายวิทยา สังข์เพิ่ม เป็นผู้อำนายการ

ปรัชญาโรงเรียนคือ “ความรู้ทำให้ภาคภูมิ”ตราสัญลักษณ์[แก้]

  • ศุทธ แปลว่า บริสุทธิ์
  • รัตน์ แปลว่า ดวงแก้ว
  • วัฒนาลัย แปลว่า สถานศึกษาที่เจริญรุ่งเรือง

รูปทรงกรม 12 แฉกปลายหยักสีเหลืองซ้อนด้วยรูปทรง กรม 12 แฉกสีเขียวล้อมรอบรูปทรงกลมสีขาว ภายในวงกรม ครึ่งด้านบนเป็นชื่อโรงเรียน สีม่วง ด้านล่าง บอกที่ตั้งของโรงเรียนว่าอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นสีม่วงเช่นกัน ตรงกลางมีดอกกล้วยไม้ สีม่วงหนึ่งดอก วางอยู่บนรวงข้าวสีเหลืองทอง


สีประจำโรงเรียน[แก้]

  • สีขาว หมายถึง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
  • สีม่วง หมายถึง เป็นสีที่เริ่มต้นก่อให้เกิด การนำไปสู่การเรียนรู้