โรงเรียนชลบุรีเรืองกิตติ์พณิชยการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนชลบุรีเรืองกิตติ์พณิชยการ

โรงเรียนชลบุรีเรืองกิตติ์พณิชยการ เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่ 528 ถนนพิพิธ ตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3827-8820

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนชลบุรีเรืองกิตติ์พณิชยการเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ตามใบอนุญาต เลขที่ ชบ.0002/2549 โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ของกรมอาชีวศึกษา แผนกการบัญชี การขาย และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

สร้างคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม

สร้างคนดี หมายถึง พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

มีความรู้ หมายถึง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ นำไปบูรณาการใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

คู่คุณธรรม หมายถึง นำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพที่สุจริต ควบคู่กับคุณธรรม จิรยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พาณิชยกรรม
    • สาขา การบัญชี
    • สาขา การขาย
    • สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]