โพรโตพังก์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โปรโตพังก์
แหล่งกำเนิดทางรูปแบบ การาจร็อก ฮาร์ดร็อก เซิร์ฟร็อก
แหล่งกำเนิดทางวัฒนธรรม ต้นทศวรรษที่ 1960 เปรู สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
เครื่องบรรเลงสามัญ เสียงร้อง - กีตาร์ - เบส - กลอง - อาจมีการใช้เครื่องดนตรีอื่นบ้าง
รูปแบบอนุพันธุ์ พังก์ร็อก - โพสต์พังก์
แนวประสาน
แกลมพังก์ - การาจพังก์ - พังก์บลูส์

โพรโตพังก์ (อังกฤษ: Protopunk) เป็นคำที่ถูกใช้อธิบายถึงแนวเพลงที่มาก่อนพังก์ร็อก และที่มีอิทธิพลต่อวงพังค์ร็อก โดยทั่วไปวงโพรโตพังก์ไม่ถูกเรียกว่าพังก์

วงโปรโตพังก์ คือวงร็อกแอนด์โรลในช่วงทศวรรษที่ 60 ถึงต้นทศวรรษที่ 70 ถึงแม้วงแรก ๆ จะถูกอ้างถึงการาจร็อกบ้าง แต่ต่อมาก็ถูกอ้างว่าได้เป็นอิทธิพลและพัฒนาของพังค์ร็อก วงการาจร็อกหลายวงมีส่วนหนึ่งเป็นวงจากสหราชอาณาจักร ซึ่งบางครั้งก็ถูกเรียกรวมกับแนวแกลมร็อกและยูเค ผับ ร็อก