โปเลเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ที่ลุ่มชื้นแฉะโปเลเซีย (สีเหลือง) บนแผนที่ของประเทศยูเครน

โปเลเซีย (เบลารุส: Пале́ссе Palyes'sye, โปแลนด์: Polesie, รัสเซีย: Поле́сье Poles'ye, ยูเครน: Полі́сся Polissya) เป็นที่ลุ่มชื้นแฉะขนาดใหญ่ มีพรรณไม้ขึ้นหนาแน่น พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีประชากรอยู่อาศัย อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเบลารุสและทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศยูเครน บน 2 ฝั่งแม่น้ำปรีเปียต มีความยาวจากทางเหนือไปใต้ราว 225 กิโลเมตรและจากตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 485 กิโลเมตร รู้จักในอีกชื่อว่า ปรีเปตมาร์เชส หรือ ปรีเปียตมาร์เชส (Pripyat Marshes) ตามชื่อแม่น้ำ หรือ ปินสค์มาร์เชส (Pinsk Marshes) ตามชื่อเมือง ปินสค์

โครงการสูบน้ำออกจากที่ลุ่มตั้งแต่ทศวรรษ 1870 ทำให้มีพื้นที่เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น เคยเป็นเส้นเขตแดนธรรมชาติระหว่างโปแลนด์และสหภาพโซเวียต ซึ่งมีผลต่อการวางยุทธศาสตร์ในการเดินทัพและการอพยพประชากรนานหลายศตวรรษ