โปรแกรมบัญชี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โปรแกรมบัญชี (อังกฤษ: Accounting Software) เป็นโปรแกรมประยุกต์ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและประมวลผลทางบัญชี โดยประกอบไปด้วยฟังก์ชัน ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ บัญชีแยกประเภท ระบบขาย ระบบซื้อ และรายงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ [1]

1. การเก็บรวบรวมและบันทึกรายการค้าของธุรกิจ

2. การประเมินผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ การวางแผน การสั่งการ และการควบคุม

3. การจัดให้มีการควบคุมข้อมูลของธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้

โมดูล[แก้]

โมดูลของโปรแกรมบัญชีประกอบไปด้วย [2]

- ระบบลูกหนี้การค้าและการรับขำระ

- ระบบเจ้าหนี้การค้าและการจ่ายชำระ

- ระบบงานขาย/ใบจองสินค้า/ใบเสนอราคา/ใบเพิ่มหนี้

- ระบบงานซื้อ/ใบสั่งซื้อ/ใบเสนอซื้อ/ใบเพิ่มต้นทุน

- ระบบคิดคอมมิชชั่นการขาย

- ระบบสินค้าคงคลัง

- ระบบบัญชีแยกประเภท

หากในภาคอุตสาหกรรมผลิต ระบบบัญชีจะมีโมดูลเพิ่มเติมขึ้นมาคือ

- ระบบการผลิต

- ระบบจัดส่งสินค้า

อ้างอิง[แก้]

  1. Ramney & Steinbart,"Accounting Information Systems, 14th Edition ",Pearson,2018 {{citation}}: |access-date= ต้องการ |url= (help)
  2. "โปรแกรมบัญชี AccCloud.co". AccCloud.co. สืบค้นเมื่อ 2018-10-21.

3 โปรแกรมบัญชี CD Organizer