โบว์ลิ่งในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 – ทีมชาย 3 คน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

"กีฬาโบว์ลิ่ง" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

  • ประเภททีมชาย 3 คน มีนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 24 ทีม จาก 12 จังหวัด


สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย 3 คน ราชบุรี
ทรงวิทย์ ลาภพาทรัพย์ไพศาล
วิวัฒน์ ยุทธนากรชัย
สุรศักดิ์ มานุวงศ์
ราชบุรี
กฤชวัชร์ จำปาขาว
ญาณพล ลาภอาภารัตน์
ทศริน คุณวัฒน์
เชียงใหม่
ถนัด ดวงจันทร์
พนม นามเรือน
วสิษฐ์พล ฝั้นเต็ม


ผลการแข่งขัน[แก้]

อันดับ ทีมจังหวัด นักกีฬา 13ธันวาคม 15ธันวาคม คะแนนรวม หมายเหตุ
1 ราชบุรี ทรงวิทย์ ลาภพาทรัพย์ไพศาล
วิวัฒน์ ยุทธนากรชัย
สุรศักดิ์ มานุวงศ์
1726 1764 3490 Gold
2 ราชบุรี กฤชวัชร์ จำปาขาว
ญาณพล ลาภอาภารัตน์
ทศริน คุณวัฒน์
1768 1660 3428 Silver
3 เชียงใหม่ ถนัด ดวงจันทร์
พนม นามเรือน
วสิษฐ์พล ฝั้นเต็ม
1694 1665 3359 Bronze
4 กรุงเทพมหานคร สิทริกร  สุทริขาว
สิทธิพล  คุณอักษร
ณภัทร  จำรูญรัตน์
1677 1629 3306
5 นครราชสีมา นิวัฒน์  ตัณฑเศรณีวัฒน์
บดินทร์  เลิศพิริยะสกุลกิจ
เทิดพร  มโนไพบูลย์
1702 1586 3288
6 นครราชสีมา สมเจตน์  กุศลพิทักษ์
ธนปรัชญ์  เสถียร
ชัยสิทธิ์  แซ่เตียว
1654 1628 3282
7 พิษณุโลก พงศกร  บุนนาค
บุญส่ง  นุ่มท้วม
ยิ่งยศ  สวัสดิ์วงศืชัย
1629 1624 3253
8 สระบุรี พศุตม์  พันธ์แสนทวีกุล
ธนวัฒน์  ภาษยเดช
สาโรจน์  ประชาผดุง
1605 1623 3228
9 นนทบุรี พีรวิชญ์  รุ่งเจริญ
อธิษฐรัตน์  เช็ง
ยุทธนา  พ่วงชมภู
1533 1677 3210
10 ขอนแก่น สันติธรรม  ธนโชควงศ์ไพศาล
ประสิทธิ์  กูลภูเขียว
อุดมศักดิ์  สองเมือง
1532 1666 3198
11 สมุทรสาคร ประวิทย์  แดงบุบผา
ทศพล  ฐิติพัฒนาวาณิช
ภานุรุจ  วิไลลักษณ์
1535 1647 3182
12 นนทบุรี กรกช  เดวิเลาะ
ทัชชกร  เสนาบดี
สุจิลักษณ์  บุณยโพธิ์
1497 1657 3154
13 สระบุรี ภานุวัฒน์  วิไลลักษณ์
นรพัฒน  ศักดิ์ศรีทวี
อัจฉริยะ  เช็ง
1547 1574 3121
14 ขอนแก่น สุริยัน  จริยลักษณกุล
สุวัฒน์  มบขุนทด
กังวาน  ทวีฤทธิ์
1482 1623 3105
15 ชลบุรี อภินันท์  ทอนสูงเนิน
คณิตสรณ์  ผังลักษณ์
สมศักดิ์  เวสรานุรักษ์
1557 1531 3088
16 ภูเก็ต กฤตณัฐ  สันติกุลาภิบาล
สมเกียรติ  ไกรศรีสมบัติ
ชูเกียรติ์  สามัคคีธรรม
1501 1577 3078
17 พิษณุโลก สหรัฐ  ปิยะสกุลชัย
สถาปัตย์  โกยทอง
วรฉัตร  จันทร์นวล
1518 1535 3053
18 ภูเก็ต พงษ์พันธ์  พัฒกอ
ณฤทธิ์  พรหมดวง
วิศรุต  การ์เร็ทท์
1506 1530 3036
19 ชลบุรี ศรัณยพงศ์  สงวนศักดิ์
ภาคภูมิ  ปรางทอง
ปริญญา  พรมศักดิ์
1505 1524 3029
20 สุรินทร์ พิเชษฐ์  สวลดี
สมชาติ  ปัทมาวไล
วินัย  พิมพ์กรณ์
1504 1469 2973
21 เชียงใหม่ ปราโมทย์  อนุกูล
เอกชัย  อุปละกูล
สุขเกษม  เกษมสุข
1484 1457 2941
22 กรุงเทพมหานคร สิทธิ์  โชตนะพันธ์
อภิวิชญ์  วัฒนะพงศกร
สุพจน์  แก้วพรหมมาลย์
1479 1439 2918
23 สมุทรสาคร บริพัตร  นันทปรีดาวัฒน์
อานุภาพ  ธำรงสานต์
พิชญะ  ธำรงสานต์
1480 1386 2866
24 สุรินทร์ พิทักษ์  ธนทวีคูณ
กรีฑา  สร้อยจิต
ทศพล  แหวนวงศ์
1419 1313 2732


อ้างอิง[แก้]