โทรโพพอส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพแสดงชั้นบรรยากาศของโลก

โทรโพพอส (อังกฤษ: tropopause) เป็นขอบในชั้นบรรยากาศของโลกที่กั้นระหว่างชั้นโทรโพสเฟียร์และสตาร์โตสเฟียร์ มีความสูงจากพื้นโลกประมาณ 7 - 17 กิโลเมตร