ข้ามไปเนื้อหา

สตราโทพอส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพแสดงชั้นบรรยากาศของโลก

สตราโทพอส (อังกฤษ: stratopause) เป็นขอบในชั้นบรรยากาศของโลกที่กั้นระหว่างชั้นสตราโทสเฟียร์และมีโซสเฟียร์ มีความสูงจากพื้นโลกประมาณ 50 กิโลเมตร บนสตาร์โตพอสจะมีความกดอากาศประมาณ 1/1,000 ของความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล