โทรโพสเฟียร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพแสดงชั้นบรรยากาศของโลก

โทรโพสเฟียร์ (อังกฤษ: troposphere) เป็นชั้นบรรยากาศของโลกชั้นล่างสุด มีมวลประมาณ 75% ของชั้นบรรยากาศทั้งหมด และประกอบด้วยไอน้ำ มีระยะจากพื้นโลกจนถึงความสูงประมาณ 7 - 17 กิโลเมตร