โทรโพสเฟียร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพแสดงชั้นบรรยากาศของโลก

โทรโพสเฟียร์ (อังกฤษ: Troposphere) (คำว่าโทรโพ (Tropo) มาจากภาษากรีกแปลว่า หมุน หรือ ผสม) [1]เป็นชั้นบรรยากาศของโลกชั้นต่ำสุด ดังนั้นอากาศจึงมีการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนได้ง่ายเป็นบรรยากาศที่มีความสำคัญต่อมุนษย์ มีมวลประมาณ 75% ของชั้นบรรยากาศทั้งหมด และประกอบด้วยก๊าซ ไอน้ำ และฝุ่นละออง มีระยะจากพื้นโลกจนถึงความสูงประมาณ 7 - 17 กิโลเมตร 1

แม่แบบ:วิทยาศาสตร์


แหล่งข้อมูล[แก้]

แม่แบบ:Http://e-book.ram.edu/e-book/g/GE410/chapter2.pdf

  1. "บรรยากาศของโลก",http://e-book.ram.edu/e-book/g/GE410/chapter2.pdf